Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Snabbare Cash

Effektiv kontanthantering är en tillväxtmarknad

Bokomslag Snabbare Cash
Utgiven
2013-mars
Serienummer
VA 2013:08
Utgivare
Vinnova
Författare
Benjamin Ståhl - Blue Institute
ISBN
978-91-86517-90-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
36

Varje år spenderas tusentals miljarder på hanteringen av kontanter. Trots att kortbetalningar och helt nya betalningslösningar är allt vanligare förblir kontanter det dominerande betalningsmedlet globalt. Dessutom utvecklas teknik och processer som ökar effektiviteten i kontanthantering vilket öppnar upp nya kundmarknader. Lagstiftare och centralbanker driver också i flera fall utvecklingen av mer progressiva ramverk.

Genom effektiva kontanthanteringssystem minskar kostnaderna och miljöbelastningen samtidigt som säkerheten i samhället ökar. Sverige har ett förhållandevis effektivt system på nationell nivå och många världsledande företag i olika led. Det gör området särskilt intressant ur innovations- och exportsynpunkt. Den här studien beskriver den globala utvecklingen av kontanthanteringsmarknaden och svenska företags ambitioner och möjligheter inom den.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan