Utgiven
2013-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2013:08
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-90-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
36
Författare
Benjamin Ståhl - Blue Institute
Pris
195 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

Varje år spenderas tusentals miljarder på hanteringen av kontanter. Trots att kortbetalningar och helt nya betalningslösningar är allt vanligare förblir kontanter det dominerande betalningsmedlet globalt. Dessutom utvecklas teknik och processer som ökar effektiviteten i kontanthantering vilket öppnar upp nya kundmarknader. Lagstiftare och centralbanker driver också i flera fall utvecklingen av mer progressiva ramverk.

Genom effektiva kontanthanteringssystem minskar kostnaderna och miljöbelastningen samtidigt som säkerheten i samhället ökar. Sverige har ett förhållandevis effektivt system på nationell nivå och många världsledande företag i olika led. Det gör området särskilt intressant ur innovations- och exportsynpunkt. Den här studien beskriver den globala utvecklingen av kontanthanteringsmarknaden och svenska företags ambitioner och möjligheter inom den.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: