Utgiven
2009-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2009:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-49-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
38
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Miljö och energi

Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige 

Svensk exportindustri har en stor och växande betydelse för den svenska välfärdsutvecklingen. Företagens framtida konkurrenskraft och positioner på globala marknader kommer att vara avgörande för deras lönsamhet och därmed också för sysselsättningen och tillväxten i Sverige. Rapportserien Framtida tillväxtområden för Sverige beskriver svenska företags roll i framväxande globala tillväxtområden. Det är områden som karaktäriseras av stor osäkerhet och av en öppenhet där nya aktörer samverkar och nya konstellationer växer fram.

Projektet drivs av Blue Institute, en tankesmedja med fokus på strategi och tillväxtfrågor grundad av Mercuri Urval, och finansieras av Vinnova.

Den här fördjupningsstudien om solenergi är en del i en serie studier av utvecklingsområden som prioriteras av näringslivet själva, där företagsledningar engagerats och identifierat utvecklingsprojekt som är kommersiellt gångbara inom 2-5 år.

Läs mer

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2920 kB)