Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Förnybara energikällor
Utgiven
2009-mars
Serienummer
VA 2009:10
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
978-91-85959-53-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
42

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

Svensk exportindustri har en stor och växande betydelse för den svenska välfärdsutvecklingen. Företagens framtida konkurrenskraft och positioner på globala marknader kommer att vara avgörande för deras lönsamhet och därmed också för sysselsättningen och tillväxten i Sverige. Rapportserien Framtida tillväxtområden för Sverige beskriver svenska företags roll i framväxande globala tillväxtområden. Det är områden som karaktäriseras av stor osäkerhet och av en öppenhet där nya aktörer samverkar och nya konstellationer växer fram.

Projektet drivs av Blue Institute, en tankesmedja med fokus på strategi och tillväxtfrågor grundad av Mercuri Urval, och finansieras av Vinnova.

Den här fördjupningsstudien om förnybara energikällor är en del i en serie studier av utvecklingsområden som prioriteras av näringslivet själva, där företagsledningar engagerats och identifierat utvecklingsprojekt som är kommersiellt gångbara inom 2-5 år.

Se dessutom:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan