Utgiven
2012-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2012:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-62-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
50
Författare
Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute
Pris
186 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Miljö och energi, Tjänster

Ett allt mer decentraliserat elnät, med en ökande andel intermittenta förnybara energikällor, kombinerat med begränsningar i det befintliga kraftnätet ställer höga krav på nya energilaggringstekniker. Förmågan att kunna lagra energi kommer därför att vara kritisk i de elnät som nu växer fram i världen. Den här rapporten analyserar hur den framväxande marknaden för energilagringslösningar ser ut, vilka tekniker som kommer att slå igenom och vilka tillämpningar som kommer att växa.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: