Utgiven
2012-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2012:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-64-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
64
Författare
Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Miljö och energi, Tjänster, Transport

Kommunikation, personlig produktivitet och rekreation är idag i stor utsträckning baserade på batteriförsedda tillämpningar. Den här rapporten visar hur utvecklingen av batteriteknik och batterimarknaden skett i olika språng, i samspel med produkter. Samma dynamik gör att batterier återigen är ett tillväxtområde i och med elektrifieringen av fordon.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.