Utgiven
2013-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2013:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-86-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
50
Författare
Örjan Larsson - Blue Institute
Pris
195 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Material, Produktion, Tjänster

Den viktigaste enheten i ett mobilt produktionssystem är fältmaskinen som skördar, borrar, fångar, river, markbereder eller återvinner. Industrialisering och mekanisering gjorde att hästen kunde ersättas av maskiner i skogen, lantbruket och i gruvorna. Traktorn och andra arbetsmaskiner automatiserades under de två sista decennierna av nittonhundratalet. Nästa steg i utvecklingen har redan börjat – nu kopplas maskinerna upp mot omgivningen och mot omvärlden. De blir nav i distribuerade mobila produktionssystem. Den här studien beskriver och analyserar de sätt och med vilka metoder mobila produktionssystem integreras med det industriella värdesystemet i övrigt, och vilka marknader det skapar.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: