Ladda för nya marknader

Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer

Utgiven
2010-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2010:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-00-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
76
Författare
Örjan Larsson - Blue institute
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Miljö och energi, Transport

På samma sätt som bensinbilen har format mycket av den värld vi lever i idag, är det möjligt för elbilen att ta över stafettpinnen och föra utvecklingen vidare mot bättre miljö, smarta elnät och investeringar i förnybar el.

Studien visar att elbilsmarknaden kommer att driva andra marknader. Även om Sverige inte blir marknadsledande på elbilstillverkning finns det goda förutsättningar för svensk industri att vara med och förverkliga elbilarnas försörjnings- och servicesystem. Sverige har också goda förutsättningar som testmarknad och användarland för elbilar och laddhybrider.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även:

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2354 kB)