Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Ladda för nya marknader

Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer

Book cover Ladda för nya marknader

Ladda för nya marknader

Visa mer information (ankarlänk)

På samma sätt som bensinbilen har format mycket av den värld vi lever i idag, är det möjligt för elbilen att ta över stafettpinnen och föra utvecklingen vidare mot bättre miljö, smarta elnät och investeringar i förnybar el.

Studien visar att elbilsmarknaden kommer att driva andra marknader. Även om Sverige inte blir marknadsledande på elbilstillverkning finns det goda förutsättningar för svensk industri att vara med och förverkliga elbilarnas försörjnings- och servicesystem. Sverige har också goda förutsättningar som testmarknad och användarland för elbilar och laddhybrider.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även:

Published
2010-February
Series number
VA 2010:01
Publisher
Vinnova
Author
Örjan Larsson - Blue institute
ISBN
978-91-86517-00-7
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
76

Last updated 15 December 2022

Page statistics