Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Gamla möjligheter

Tillväxten på den globala marknaden för hälso- och sjukvård till äldre

Book cover Gamla möjligheter
Published
2013-February
Series number
VA 2013:04
Publisher
Vinnova
Author
Markus Ejenäs - Blue Institute
ISBN
978-91-86517-85-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
48

Världens befolkning blir allt äldre. Att hantera det är en utmaning världen över – men det utgör också grunden för växande marknader och affärsmöjligheter. Den här skriften tar fasta på hur den demografiska utvecklingen påverkar marknaden för produktion och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Studien beskriver hur ett växande vårdbehov och förändrade förutsättningar för finansiering påverkar hälso- och sjukvården globalt och vad det har för konsekvenser för olika produktmarknader – och vad det i sin tur innebär för Sverige och för svenska företag.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även:

Last updated 15 December 2022

Page statistics