Published
2012-March
Language
Swedish
Series number
VA 2012:03
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-63-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
76
Author
Markus Ejenäs - Blue Institute
Price
216 kr
Publisher
Vinnova
Reference number
2009-02796
Subject
Health, Information and communications technology, Services

Stigande sjukvårdskostnader, ökande kvalitetskrav på sjukvården, och inte minst förändrade förväntningar och beteenden från patienterna, eller konsumenterna, skapar en växande marknad för eHälsa. I rapporten analyseras drivkrafter för marknaden för eHälsa, dess delsegment och leverantörer, och potentialen i den globala marknaden för svenska företag.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: