Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Förnybara energikällor

Hela elmarknaden i förändring

Book cover Förnybara energikällor

Förnybara energikällor

Visa mer information (ankarlänk)

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

Svensk exportindustri har en stor och växande betydelse för den svenska välfärdsutvecklingen. Företagens framtida konkurrenskraft och positioner på globala marknader kommer att vara avgörande för deras lönsamhet och därmed också för sysselsättningen och tillväxten i Sverige. Rapportserien Framtida tillväxtområden för Sverige beskriver svenska företags roll i framväxande globala tillväxtområden. Det är områden som karaktäriseras av stor osäkerhet och av en öppenhet där nya aktörer samverkar och nya konstellationer växer fram.

Projektet drivs av Blue Institute, en tankesmedja med fokus på strategi och tillväxtfrågor grundad av Mercuri Urval, och finansieras av Vinnova.

Den här fördjupningsstudien om förnybara energikällor är en del i en serie studier av utvecklingsområden som prioriteras av näringslivet själva, där företagsledningar engagerats och identifierat utvecklingsprojekt som är kommersiellt gångbara inom 2-5 år.

Se dessutom:

Published
2009-March
Series number
VA 2009:10
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
978-91-85959-53-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
42

Last updated 15 December 2022

Page statistics