Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

En säker väg framåt?

Framtidens utveckling av fordonssäkerhet

Book cover En säker väg framåt?

En säker väg framåt?

Visa mer information (ankarlänk)

Fordonssäkerhet är ett område av ökande betydelse, som kontinuerligt måste utvecklas för att förhindra att fler människor förolyckas i trafiken då det varje år omkommer drygt 1,3 miljoner människor och många fler skadas.

Biltillverkare, underleverantörer, myndigheter och forskare har arbetat för ökad säkerhet med goda resultat, men utvecklingen måste fortsätta. Den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft är starkt förknippad med säkerhet. Men det gäller att fortsätta driva utvecklingen och integrationen mellan passiva och aktiva säkerhetssystem på en hårt konkurrensutsatt marknad. Rapporten beskriver den globala marknaden, den tekniska utvecklingen och utmaningarna som fordonssäkerhet står inför.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även:

Published
2010-February
Series number
VA 2010:02
Publisher
Vinnova
Author
Örjan Larsson - Blue institute
ISBN
978-91-86517-01-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
92

Last updated 15 December 2022

Page statistics