Utgiven
2013-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2013:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-85-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
48
Författare
Markus Ejenäs - Blue Institute
Pris
195 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02796
Ämne
Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

Världens befolkning blir allt äldre. Att hantera det är en utmaning världen över – men det utgör också grunden för växande marknader och affärsmöjligheter. Den här skriften tar fasta på hur den demografiska utvecklingen påverkar marknaden för produktion och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Studien beskriver hur ett växande vårdbehov och förändrade förutsättningar för finansiering påverkar hälso- och sjukvården globalt och vad det har för konsekvenser för olika produktmarknader – och vad det i sin tur innebär för Sverige och för svenska företag.

"Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

Se även: