För er som ska ansöka

Här har vi samlat mallar och dokument som kan vara till hjälp när ni ska söka finansiering inom utmaningsdriven innovation.

De globala hållbarhetsmålen - Agenda 2030

Agenda 2030 är ett avtal mellan FN:s medlemsstater för att fram till år 2030 avskaffa fattigdom, öka jämlikheten, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Alla projekt som deltar i Utmaningsdriven innovation ska bidra till att uppnå målen.

Vårt arbete med Agenda 2030

Ta fram mål och mätvärden med effektlogik

Effektlogik är en metod för att ta fram mål, metod och mätvärden. Med hjälp av effektlogik får ni stöd i planeringen. Ni får hjälp att ta fram vad ska ni uppnå med projektet, vad ska ni göra för att nå dit och hur ni efter projektet vet att ni har nått dit. Standard of Evidence är det brittiska innovationsrådet Nestas handledning i metoden.

Nesta Standards of Evidence

Leda och organisera

För att organisera och leda ett projekt med bred samverkan och komplexa utmaningar krävs ordentliga förberedelser. Det är bra att redan inna kunna se vilka som påverkas, och vilka som kan påverka. Genom att använda vår arbetsbok och göra en omvärldsanalys har du en bra grund inför projektet och inför ansökan. En del av resultatet ska du ange i ansökan.

Arbetsbok - Förbered för att leda ett projekt inom Utmaningsdriven innovation

Omvärldsanalys

Jämställdhetsanalys

Vi arbetar aktivt för jämställdhet, och kräver av alla projekt vi finaniserar att de också ska göra det. Innan du kan ansöka behöver du göra vår jämställdhetsanalys. I ansökan ska du sedan delge oss resultatet.

Jämstalldhetsanalys

vår sida om jämställd innovation har vi samlat information och hjälp om hur du driver jämställda innovationsprojekt.

Läs gärna våra tips som vi sammanställt utifrån observationer vi gjort under tidigare ansökningar.

Tips om jämställdhet i ansökan 

Budget

Att komma överrens om en budget är inte alltid en lätt process. Använd vår budgetmall inför ansökan, så blir arbetet lättare och mer systematiskt.

Underlag för budgetarbete

Kostnadsfördelning

Du som söker till steg 2 eller steg 3 behöver fylla i en kostnadsfördelning. Använd den här mallen för att fylla i kostnadsfördelningen mellan organisationerna för respektive arbetspaket.

Mall för kostnadsfördelning

Arbetsfördelning

Du som söker till steg 2 eller steg 3 behöver fylla i en aretsfördelning. Använd den här mallen för att fylla i hur många timmar varje projektpart kommer delta i respektive arbetspaket

Mall för arbetsfördelning

Programbeskrivning

Programbeskrivningen är en utförlig beskrivning av programmet Utmaningsdriven innovation, där du kan läsa mer om vår vision och våra mål och hur det fungerar att driva projekt inom UDI. 

Programbeskrivning för Utmaningsdriven innovation

Program description in English

Tips inför ansökan

Det är mycket information som ska fyllas i när du gör ansökan, och ibland kan det vara svårt att veta exakt vad du ska skriva. Här har vi samlat tips för att förtydliga och förenkla ansökan.

Tips för att skriva ansökan till steg 1

Tips för att skriva ansökan till steg 2 och 3

Senast uppdaterad 4 juni 2018   |   Statistik för sidan