Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

För er som ska ansöka och rapportera

Här har vi samlat mallar och dokument som kan vara till hjälp när ni ska söka finansiering i alla tre stegen inom utmaningsdriven innovation (UDI)

Söka till steg 2 eller steg 3 inom UDI?

Har du beviljats ett steg 1 projekt och avser att söka vidare till steg 2 - samverkansprojekt? Eller har du beviljats ett steg 2 projekt och vill söka vidare till steg 3? Se våra öppna utlysningar.

Ta fram mål och mätvärden med effektlogik

Effektlogik är en metod för att ta fram mål, metod och mätvärden. Med hjälp av effektlogik får ni stöd i planeringen. Ni får hjälp att ta fram vad ska ni uppnå med projektet, vad ska ni göra för att nå dit och hur ni efter projektet vet att ni har nått dit. Standard of Evidence är det brittiska innovationsrådet Nestas handledning i metoden.

Nesta Standards of Evidence

Effektlogikfil - att skapa sin egen effektlogik och uppföljning

Leda och organisera

För att organisera och leda ett projekt med bred samverkan och komplexa utmaningar krävs ordentliga förberedelser. Det är bra att redan inna kunna se vilka som påverkas, och vilka som kan påverka. Genom att använda vår arbetsbok och göra en omvärldsanalys har du en bra grund inför projektet och inför ansökan. En del av resultatet ska du ange i ansökan.

Arbetsbok - Förbered för att leda ett projekt inom Utmaningsdriven innovation

Omvärldsanalys

Jämställdhetsanalys

Vi arbetar aktivt för jämställdhet, och kräver av alla projekt vi finaniserar att de också ska göra det. Innan du kan ansöka behöver du göra vår jämställdhetsanalys. I ansökan ska du sedan delge oss resultatet.

Jämstalldhetsanalys

vår sida om jämställd innovation har vi samlat information och hjälp om hur du driver jämställda innovationsprojekt.

Läs gärna våra tips som vi sammanställt utifrån observationer vi gjort under tidigare ansökningar.

Tips om jämställdhet i ansökan 

Budget

Att komma överrens om en budget är inte alltid en lätt process. Använd vår budgetmall inför ansökan, så blir arbetet lättare och mer systematiskt.

Underlag för budgetarbete

Kostnadsfördelning

Du som söker till steg 2 eller steg 3 behöver fylla i en kostnadsfördelning. Använd den här mallen för att fylla i kostnadsfördelningen mellan organisationerna för respektive arbetspaket.

Mall för kostnadsfördelning

Arbetsfördelning

Du som söker till steg 2 eller steg 3 behöver fylla i en aretsfördelning. Använd den här mallen för att fylla i hur många timmar varje projektpart kommer delta i respektive arbetspaket

Mall för arbetsfördelning

Programbeskrivning

Programbeskrivningen är en utförlig beskrivning av programmet Utmaningsdriven innovation, där du kan läsa mer om vår vision och våra mål och hur det fungerar att driva projekt inom UDI.

Detta är UD

Programbeskrivning för Utmaningsdriven innovation

Program description in English

Ladda ner mallar för bilagor

När ni har avslutat ert projekt ska ni rappportera era resultat till oss. Beroende på vilket steg ni har deltagit i och när projektet beviljades använder ni olika mallar.

Steg 1

Mall för slutrapportering av steg 1 - Projekt beviljade före årsskifte 2017/2018

Mall för slutrapportering av steg 1 - Projekt beviljade efter årsskifte 2017/2018

Steg 2

Mall för slutrapportering av steg 2 - Projekt beviljade före årsskifte 2017/2018

Mall för slutrapportering av steg 2 - Projekt beviljade efter årsskifte 2017/2018

Steg 3

Mall för slutrapportering av steg 3 - Projekt beviljade före årsskifte 2017/2018

Mall för slutrapportering av steg 3 - Projekt beviljade efter årsskifte 2017/2018

Senast uppdaterad 21 januari 2021

Statistik för sidan