Utmaningsdriven innovation

Utmaningsdriven innovation

Med den här satsningen utgår vi från att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige och att detta sker i ett globalt sammanhang.

Dagens samhällsutmaningar kräver innovativa lösningar som genererar hållbar tillväxt och samhällsnytta. Därför har vi en satsning som ska driva innovation och tillväxt i Sverige utifrån globala samhällsutmaningar. Våra insatser stödjer konsortier som omformar bransch- eller sektorsspecifika kunskaper till en gemensam, bredare lösning som möter specifika samhällsutmaningar.

I programmet har vi identifierat fyra utmaningsområden, men under 2017 kommer vi att utveckla programmet. Stora delar av programmet kommer att bestå men vi ser bland annat över dessa utmaningsområden och hur de globala målen (Agenda 2030) tydligare kan lyftas i programmet. Nästa utlysning till steg 1 kommer troligen att öppna i slutet av 2017 och stänga i början av 2018.

Utmaningsdriven innovation på en minut

Daniel Rencrantz, ansvarig för programmet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på innovationsprojekt som möter samhällsutmaningar.

Så driver du projekt inom Utmaningsdriven innovation

Filmen visar hur Utmaningsdriven innovation skiljer sig från andra program inom Vinnova, hur du söker och vad du bör tänka på inför projektet.

Besök webbplatsen

På webbplatsen för utmaningsdriven innovation kan du läsa mer om programmet och hur du ansöker och rapporterar dina projekt.

Till webbplatsen