Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nesta Standards of Evidence

- en svensk översättning. Utgivare: Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)

Bokomslag Nesta Standards of Evidence
Utgiven
2015-oktober
Serienummer
Utgivare
Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)
Författare
ISBN
ISSN
Antal sidor
8

Att lösa samhällsutmaningar genom innovation får allt större betydelse för allt fler. I detta sammanhang utvecklas ett synsätt där affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand. Det medför nya behov av effektmätning och evidens. Det räcker inte med att bara studera ekonomiska variabler. Nyttan med att förena affärs- och samhällsnytta är mycket mer mångbottnad, komplex och till viss del svårfångad.

När allt fler forsknings- och innovationssatsningar fokuserar på komplexa samhällsutmaningar behöver vi alltså hitta sätt att både mäta och tydliggöra samhällseffekter, samt att ta vara på lärdomar över tid. I dessa strävanden ser Vinnova den brittiska innovationsstiftelsen Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse) som en föregångare och har därför som ett led i detta arbete översatt föreliggande dokument.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan