Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Nesta Standards of Evidence

- en svensk översättning. Utgivare: Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)

Bokomslag Nesta Standards of Evidence
Utgiven
2015-oktober
Serienummer
Utgivare
Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)
Författare
ISBN
ISSN
Antal sidor
8

Att lösa samhällsutmaningar genom innovation får allt större betydelse för allt fler. I detta sammanhang utvecklas ett synsätt där affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand. Det medför nya behov av effektmätning och evidens. Det räcker inte med att bara studera ekonomiska variabler. Nyttan med att förena affärs- och samhällsnytta är mycket mer mångbottnad, komplex och till viss del svårfångad.

När allt fler forsknings- och innovationssatsningar fokuserar på komplexa samhällsutmaningar behöver vi alltså hitta sätt att både mäta och tydliggöra samhällseffekter, samt att ta vara på lärdomar över tid. I dessa strävanden ser Vinnova den brittiska innovationsstiftelsen Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse) som en föregångare och har därför som ett led i detta arbete översatt föreliggande dokument.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan