Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa Startups

Är ni ett nystartat företag som vill bidra till att lösa någon av de stora globala samhällsutmaningarna? Har ni en innovation som kan skapa mätbara och positiva hållbarhetseffekter på lång sikt? Är er affärsmodell skalbar och har potential att bidra till hållbar tillväxt på en global marknad? Här hittar ni erbjudanden som riktar sig till innovativa startups.

Utlysningen inom Innovativa impact startups är tillfälligt stängd

Innovativa impact startups utvärderas nu tillsammans med Myndigheten för tillväxtanalys. Utlysningen riktade sig till nystartade företag som vill bidra till att lösa någon av de stora globala samhällsutmaningarna. 

Titta här om något av våra andra erbjudanden kan passa ert företag: Till hela listan av utlysningar just nu

Stödsystem för innovativa företag

För små företag finns det många aktörer i systemet som kan stödja och hjälpa er att utveckla ert bolag.

Verksamt har samlat offentliga finansieringsstöd och information om vad som är bra att tänka på när ni söker finansiering. 

Läs mer om finansiering på Verksamts webbplats 

Om ni vill söka finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund kan ni använda er till EU-SME support för kostnadsfri expertrådgivning. 

Läs mer på EUSME supports webbplats 

Runt om i Sverige finns inkubatorer, science-parks och innovationskontor som också kan vara till hjälp i er utvecklingsresa. 

Läs mer på Swedish incubators and science parks (SISP) webbplats 

Tidigare ansökningstillfällen

Acceleration av deeptech-företag
Stängde 13 september 2023

Med det här erbjudandet vill Vinnova främja innovativa startup-företag som bygger sin teknik och affär på banbrytande vetenskapliga framsteg och upptäckter, så kallade deeptech-företag.

Innovativa Impact Startups hösten 2023
Stängde 22 augusti 2023

Vi erbjuder stöd till aktiebolag som vill skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna.

Innovativa Startups steg 2 våren 2023
Stängde 21 februari 2023

Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vårt bidrag kan maximalt vara 900 000 kronor.

Innovativa impact startups: Fokus globala samhällsutmaningar
Stängde 23 augusti 2022

Finansiering till startups med skalbara lösningar som kan bidra till hållbar tillväxt på en global marknad.

Innovativa Startups steg 2 våren 2022
Stängde 22 februari 2022

För företag som behöver finansiering efter Innovativa startups steg 1

Innovativa startups steg 2
Stängde 16 mars 2021

Innovativa startups steg 2 riktar sig till företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10 procent.

Innovativa startups steg 1
Stängde 19 januari 2021

Nystartade företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad och har en verksamhet baserad på nyskapande produkter eller tjänster kan söka bidrag.

Innovativa startups steg 2
Stängde 25 augusti 2020

Innovativa startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups steg 1.

Innovativa startups steg 1 - våren 2020
Stängde 24 mars 2020

Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens? I så fall kan erbjudandet Innovativa Startups vara något för er.

Innovativa startups, steg 2 - vår 2020
Stängde 14 januari 2020

Innovativa startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10%.

Innovativa startups, steg 1 - höst 2019
Stängde 27 augusti 2019

Finansiering för små nystartade företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens.

Innovativa startups, steg 2 - vår 2019
Stängde 9 april 2019

Vi finansierar projekt hos företag som redan genomfört idéer inom satsningen Innovativa startups steg 1. Här krävs egen finansiering på minst 10 procent. 

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2016-04714

Statistik för sidan