Innovativa startups

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 27 augusti 2019

Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Stängde 27 augusti 2019

Finansiering för små nystartade företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens.

Stängd
Stängde 9 april 2019

Innovativa startups - steg 2

Stängde 9 april 2019

Vi finansierar projekt hos företag som redan genomfört idéer inom satsningen Innovativa startups steg 1. Här krävs egen finansiering på minst 10 procent. 

Stängd
Stängde 15 januari 2019

Innovativa startups - steg 1

Stängde 15 januari 2019

Är ni ett litet, nystartat företag med en innovativ och internationellt konkurrenskraftig affärsidé? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups – steg 1 vara något för er.

Stängd
Stängde 21 augusti 2018

Innovativa startups steg 2

Stängde 21 augusti 2018

Stöd till företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups fas 1 respektive steg 1.

Stängd
Stängde 5 april 2018

Innovativa startups fas 2 våren 2018

Stängde 5 april 2018

Innovativa startups fas 2 våren 2018 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups fas 1.

Stängd
Stängde 6 mars 2018

Innovativa startups steg 1

Stängde 6 mars 2018

För unga företag med internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer i faser där annan finansiering är svår att få.

Stängd
Stängde 27 november 2017

Innovativa startups steg 2

Stängde 27 november 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Vi vill möjliggöra utveckling av företag i faser där annan finansiering är svår att få. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. Vi finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Stängd
Stängde 4 september 2017

Innovativa startups steg 1

Stängde 4 september 2017

Vi stöttar unga, nyskapande företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer där annan finansiering är svår att få.

Stängd
Stängde 17 januari 2017

Innovativa startups fas 1 - vår 2017

Stängde 17 januari 2017

Vi stöttar unga, nyskapande företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer där annan finansiering är svår att få.

Senast uppdaterad 28 augusti 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2016-04714