Innovativa startups

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Öppna ansökningstillfällen

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

Innovativa startups steg 2

Stänger om 5 veckor

Stöd till företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups fas 1 respektive steg 1.

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
Planerad till februari 2019

Innovativa Startups steg 2 - våren 2019

Planerad till februari 2019

Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10% av projektets stödberättigande kostnader; Vinnovas bidrag kan maximalt vara 900 000 kronor.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 5 april 2018

Innovativa startups fas 2 våren 2018

Stängde 5 april 2018

Innovativa startups fas 2 våren 2018 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups fas 1.

Stängd
Stängde 6 mars 2018

Innovativa startups steg 1

Stängde 6 mars 2018

För unga företag med internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer i faser där annan finansiering är svår att få.

Stängd
Stängde 27 november 2017

Innovativa startups steg 2

Stängde 27 november 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Vi vill möjliggöra utveckling av företag i faser där annan finansiering är svår att få. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. Vi finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Stängd
Stängde 4 september 2017

Innovativa startups steg 1

Stängde 4 september 2017

Vi stöttar unga, nyskapande företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer där annan finansiering är svår att få.

Stängd
Stängde 17 januari 2017

Innovativa startups fas 1 - vår 2017

Stängde 17 januari 2017

Vi stöttar unga, nyskapande företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer där annan finansiering är svår att få.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016   |   Statistik för sidan