Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa Startups steg 1 våren 2020

Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens? I så fall kan erbjudandet Innovativa Startups vara något för er.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning

Vem kan söka?

Små, nystartade företag som är yngre än fem år, har en omsättning lägre än två miljoner kronor per år och inte har delat ut vinst

Hur mycket kan ni söka?

I detta steg kan ni söka 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • Innan ni påbörjar er ansökan

  Frågorna i ansökningsmallen utgår till stor del från att ni har fört en dialog med era potentiella kunder. För att kunna utforma en bra ansökan är det därför viktigt att ni förstår vem kunden och användaren är och vad de har för behov och problem. Som stöd i detta kan ni till exempel ta hjälp av det "kundtest" Almi utformat. Det är en självskattning för validering och verifiering av kundbehov och kundsituation. Notera att ni kan göra självskattningen flera gånger ifall ni inser att vissa kundfrågor behöver förbättras.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-04764

  Statistik för sidan