Innovativa startups:

Innovativa Startups steg 2 våren 2020

Stängde 14 januari 2020

Innovativa startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups, steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vårt bidrag kan maximalt vara 900 000 kronor.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Följdfinansiering för att fortsätta utveckla lösningen eller affären från Innovativa startups, steg 1-projektet.

Vem kan söka?

Detta erbjudande riktar sig enbart till de nystartade småföretag som slutrapporterat för sitt steg 1-projekt.

Hur mycket kan ni söka?

Vår finansiering av projektet kan maximalt uppgå till 900 000 kronor. I denna utlysning finansierar vi högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Alltså måste ni stå för minst 10 procent av kostnaderna själva.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-04763

  Statistik för sidan