Innovative Startups

Startups with ideas that challenge existing structures and systems for better business and a better future, can apply for early-stage funding.

Closed for application

Closed
Closed 27 August 2019

Innovative Startups step 1 autumn 2019

Closed 27 August 2019

Financing for start-ups based in Sweden that have an innovative business idea that is able to compete on an international market

Closed
Closed 9 April 2019

Innovative Startups stage 2 - spring 2019

Closed 9 April 2019

Companies that have further need for financing after Innovative Startups stage 1

Closed
Closed 15 January 2019

Innovative Startups - Step 1

Closed 15 January 2019

Are you a small, newly started company with an innovative and internationally competitive business concept? In that case, the Innovative Startup Step 1 offer can be something for you.

Closed
Closed 21 August 2018

Innovativa startups steg 2

Closed 21 August 2018

Stöd till företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups fas 1 respektive steg 1.

Closed
Closed 5 April 2018

Innovativa startups fas 2 våren 2018

Closed 5 April 2018

Innovativa startups fas 2 våren 2018 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups fas 1.

Closed
Closed 6 March 2018

Innovativa startups steg 1

Closed 6 March 2018

För unga företag med internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer i faser där annan finansiering är svår att få.

Closed
Closed 27 November 2017

Innovativa startups steg 2

Closed 27 November 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Vi vill möjliggöra utveckling av företag i faser där annan finansiering är svår att få. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. Vi finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Closed
Closed 4 September 2017

Innovativa startups steg 1

Closed 4 September 2017

Vi stöttar unga, nyskapande företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer där annan finansiering är svår att få.

Closed
Closed 17 January 2017

Innovativa startups fas 1 - vår 2017

Closed 17 January 2017

Vi stöttar unga, nyskapande företag med internationellt konkurrenskraftiga idéer där annan finansiering är svår att få.

Last updated 28 August 2019 Page statistics Reference number 2016-04714