Innovativa startups:

Innovativa startups steg 2 - våren 2019

Planerad till februari 2019

Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10% av projektets stödberättigande kostnader; Vinnovas bidrag kan maximalt vara 900 000 kronor.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utredning av marknadsmässiga, tekniska, design- och produktionsmässiga förutsättningar. Utveckling av kunskap och prototyper eller demoversioner av tjänster och processer. Immaterialrättsliga utredningar.
Finansiering kan inte ges för samma aktiviteter som ni fått finansiering för i steg 1.

treklover2

Vem kan söka?

Företag som har genomfört ett projekt inom Innovativa startups i steg 1 och som fortfarande uppfyller kraven för att vara ett nystartat småföretag.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 900 000 kronor. Utöver detta måste företaget gå in med egen finansiering på minst 10 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

  • Februari 2019
    Planerad till
    Februari 2019
  • Frågor?

    Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.
    Statistik för sidan Diarienummer 2018-03056