Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa startups steg 2 - våren 2019

Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vinnovas bidrag kan maximalt vara 900 000 kronor.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Syftet med följdfinansieringen i steg 2 är att fortsätta utveckla lösningen eller affären. Ni kan ansöka om bidrag för att ta ert steg 1-projekt till nästa nivå, fortsatt validering eller ett motiverat riktningsbyte (pivotering) utifrån specifika behov som uppstått under valideringen i steg 1.

Vem kan söka?

Nystartade små- och medelstora företag som vill växa i Sverige (eller verka som förändringsagenter) och har ett unikt bidrag i ett internationellt perspektiv. Detta erbjudande riktar sig enbart till företag som fått bidrag i Innovativa Startups Steg 1 och lämnat in slutrapport för det projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas finansiering av projektet kan maximalt uppgå till 900 000 kronor. I denna utlysning finansierar Vinnova högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna, alltså måste ni stå för minst 10 procent av kostnaderna själva.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-03056

  Statistik för sidan