Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Impact Innovation - mobilisera för hållbar utveckling

Nu lanserar Energimyndigheten, Formas och Vinnova nästa generations strategiska innovationsprogram - Impact Innovation. Det är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Programmet kommer att fokusera på tre övergripande samhällsutmaningar:

  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Attraktiva och välfungerande samhällen

Ny webbplats för Impact Innovation

Läs mer om Sveriges innovationssatsning för 2030-talet på impactinnovation.se

Gör skillnad med innovation

Hösten 2022 startade en mobiliseringsprocess som ska mynna ut i de program som startar under 2024. Nästa steg i processen är bland annat att aktörskonstellationer formulerar gemensamma mål (så kallade missions) som ett framtida program ska kunna möta.

Beslutade förberedelseprojekt

Processen framåt

Vad är Impact innovation?

Impact innovation är en kraftsamling där aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle går samman för att möta vår tids och framtidens samhällsutmaningar. Det är en fortsättning på de pågående strategiska innovationsprogram som startade 2013. De program som bildas som kommer att starta med full kraft under 2024.

För kraftfullare effekter ska ett fåtal större program prioriteras inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De nya programmen ska i högre utsträckning adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter. De ska tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling och ha en tydligt uttalad riktning (det vill säga mål eller så kallade missions).

Seminarium om Impact Innovation - innovationsveckan

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Den 3 oktober, under Innovationsveckan, bjöd Vinnova, Formas och Energimyndigheten in till ett seminarium om satsningen Impact Innovation. Temat för seminariet var möjligheterna ut för offentlig sektor att ta plats och vara med i aktörsdrivna samverkansprogram och vilken roll offentliga aktörer förväntas ta i satsningen.

Frågor?

Karolina Winbo

Projektledare

+46 8 473 32 11

Senast uppdaterad 7 mars 2023

Statistik för sidan