Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedelseprojekt Impact Innovation

Med det här erbjudandet vill vi stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål, så kallade missions. Det ska lägga grunden för ett framtida innovationsprogram. De som ansöker i förberedelseutlysningen förväntas ha ambitionen att i nästa steg bilda eller bidra till den funktion (motsvarande nuvarande programkontor) som ska driva och samordna ett framtida program. 

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förberedelseprojekt inför nästa generation strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation

Vem kan söka?

Aktörer som vill skapa en flexibel, långsiktig och aktörsdriven samverkansform

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 1,5 miljoner kronor kan sökas per projekt och projekttiden är cirka 8 månander

Viktiga datum

 • Vad handlar utlysningen om?

  Energimyndigheten, Formas och Vinnova genomför under 2022 en utlysning om förberedelseprojekt inom Impact Innovation. Vi vill med den här utlysningen stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. De nya programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

  Ansökan

  Ansökan ska beskriva en systemförändring som aktörer vill uppnå och som bidrar till att lösa en eller flera av de utpekade samhällsutmaningarna:

  • God och jämlik hälsa
  • Välfungerande och attraktiva samhällen
  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser

  Följande aktiviteter ska genomföras inom ramen för projekttiden:

  • Formulera och utveckla mission(s)
  • Analyser som ska ligga till grund för en ansökan till ett framtida innovationsprogram
  • Identifiera och engagera aktörer och samarbetsparter
  • Deltagande i mobiliseringsprocess där aktörer kan skapa nätverk, utveckla idéer och där lärande och dialoger sker.

  Det finns inget krav på antal parter men aktörernas trovärdighet, förmåga och plan för att mobilisera och engagera relevanta aktörer är en del av bedömningen

  Finansiering

  Det finns inget krav på medfinansiering på projektnivå men bidrag till projektparter ges enligt regler om statligt stöd. Stöd till aktörer som bedriver ekonomiska verksamhet ges enligt stödnivån för genomförbarhetsstudie. Bidrag till ekonomisk verksamhet kan även beviljas enligt förordningen om stöd av mindre betydelse, så kallat de minimis stöd.

  Vinnovas regler för finansiering

  Information om erbjudandet kommer snart

  Så snart det här erbjudandet öppnar för ansökan kommer vi att publicera fullständig information. Då beskriver vi till exempel vad ni kan söka finansiering för, hur mycket ni kan söka och vad vi bedömer er ansökan på.

  Så går det till

  För att söka finansiering från oss behöver ni fylla i en längre ansökan som vi sedan bedömer i konkurrens med andra. Om vi beslutar att finansiera ert projekt behöver ni rapportera till oss hur projektet går, så att vi kan se att ni genomför projektet som ni beskrev i ansökan. 

  Så går det till att söka och få finansiering från oss

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Rebecca Hollertz

  Handläggare

  Team Impactinnovation

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2022-01693

  Statistik för sidan