Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

En utlysning inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Med det här erbjudandet vill vi med förberedelseprojekt stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål, så kallade missions. Det ska lägga grunden för ett framtida innovationsprogram.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förberedelseprojekt inför nästa generation strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation

Vem kan söka?

Aktörer som vill skapa en flexibel, långsiktig och aktörsdriven samverkansform

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 1,5 miljoner kronor kan sökas per projekt och projekttiden är cirka 8 månander

Frågestund 27 oktober klockan 10

Den 27 oktober klockan 10 anordnar vi en digital frågestund om erbjudandet Förberedelseprojekt Impact Innovation. 

Klicka här för att ansluta till mötet.

Ta del av presentationen till informationsmöte/frågestund om Impact Innovation.

 

Se filmen från informationsmötet 14 september

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Energimyndigheten, Formas och Vinnova genomför under 2022 en utlysning om förberedelseprojekt inom Impact Innovation. Vi vill med den här utlysningen stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. De nya programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

  Ansökan

  Ansökan ska beskriva en systemförändring som aktörer vill uppnå och som bidrar till att lösa en eller flera av de utpekade samhällsutmaningarna:

  • God och jämlik hälsa
  • Välfungerande och attraktiva samhällen
  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser

  Följande aktiviteter ska genomföras inom ramen för projekttiden:

  • Formulera och utveckla mission(s)
  • Analyser som ska ligga till grund för en ansökan till ett framtida innovationsprogram
  • Identifiera och engagera aktörer och samarbetsparter
  • Deltagande i mobiliseringsprocess där aktörer kan skapa nätverk, utveckla idéer och där lärande och dialoger sker.

  Det finns inget krav på antal parter men aktörernas trovärdighet, förmåga och plan för att mobilisera och engagera relevanta aktörer är en del av bedömningen

  Finansiering

  Det finns inget krav på medfinansiering på projektnivå men bidrag till projektparter ges enligt regler om statligt stöd. Stöd till aktörer som bedriver ekonomiska verksamhet ges enligt stödnivån för genomförbarhetsstudie. Bidrag till ekonomisk verksamhet kan även beviljas enligt förordningen om stöd av mindre betydelse, så kallat de minimis stöd.

  Vinnovas regler för finansiering

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Team Impactinnovation

  Max Parknäs

  Handläggare

  + 4684733284

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2022-01693

  Statistik för sidan