Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilisera för program och programkontor inom Impact Innovation

Mobiliseringsprocessen som startar under våren 2023 är ett erbjudande till aktörer som planerar att ansöka om att driva program inom Impact Innovation. Syftet är att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk.

Impact Innovation samlar de aktörer som behövs för att accelerera den hållbara omställningen och öka Sveriges globala konkurrenskraft. För att få till konkurrenskraftiga program och de aktörsnätverk som krävs, erbjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova en mobiliseringsprocess för dem som planerar att ansöka i programutlysningen som vi lanserar den 7 mars.  

Mobiliseringsprocessen ska i första hand ge vägledning. Det stora jobbet att engagera aktörer och utveckla programidéer görs av aktörerna själva.

Mobiliseringsprocess ska bidra till:

 • Nätverksbyggande
 • Lärande och dialoger
 • Etablering av nya arbetssätt kopplat till bland annat missions och systeminnovation

Mobiliseringskonferenser i Stockholm, Umeå och Malmö

Mobiliseringskonferenser anordnas på olika platser och tidpunkter, men innehållet är det samma. Konferenserna markerar starten för mobiliseringsprocessen och riktar sig till aktörer som är intresserade av att vara med i arbetet att utforma ansökan om program och programkontor för Impact Innovation. Vid konferensen presenteras programutlysningen och deltagarna får möjlighet att möta andra aktörer med intresse för Impact innovation.

Välj den plats som passar dig bäst:

 • Den 7 mars i Stockholm, Lokal: Fotografiska kl. 11.30-16.30 i anslutning till invigningen av Impact Innovation
  Länk till anmälan
 • Den 14 mars i Umeå, Lokal: Clarion Hotel, Storgatan 36, kl. 10.00-14.00
  Länk till anmälan
 • Den 20 mars i Malmö, Lokal: Media Evolution, Stora Varvsgatan 6a, kl.11.30-16.00
  Länk till anmälan

I Stockholm sker mobiliseringskonferensen i anslutning till invigningen av Impact innovation 7 mars, då vi lanserar utlysningen om finansiering för att bilda program inom Impact Innovation. Det går bra att följa invigningen digitalt och sedan delta på konferenserna vid de senare datumen. 

Impact dialog i Stockholm

"Impact dialog" riktar sig till aktörer som bestämt sig för att delta i utformandet av ansökan om stöd för programkontor. Det är ett tillfälle för deltagarna att lyfta utmaningar och involvera sig med aktörer som är relevanta för den samhällsutmaning de vill arbeta med. Deltagarna ges möjlighet att interagera med varandra och dela med sig av perspektiv och visioner.

Antalet platser är begränsade och vi ser ett stort värde att ha en bra mix av aktörer i rummet. Mer information om intresseanmälan kommer.

Impact labb i Stockholm och digitalt

Impact labb är till för att deltagarna ska få inspiration till nya arbetssätt och metoder för en framgångsrik ansökan och programgenomförande​. Deltagarna får praktiskt testa metoder och modeller i samverkan med andra projekt. Labben riktar sig till aktörer som avser att ansöka i programutlysningen och mer specifikt till de personer som leder arbetet med att utforma ansökan.

Deltagarna får praktiskt testa metoder och modeller i samverkan med andra projekt.

Antalet platser är begränsade och vi ser ett stort värde att ha en bra mix av aktörer i rummet. Mer information om intresseanmälan kommer.

 

Frågor?

Impact Innovation

Senast uppdaterad 7 mars 2023

Statistik för sidan