Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle

Vi vill möjliggöra för civilsamhället och offentlig sektor att bedriva innovationsarbete och stärka förmågan att mobilisera för långsiktiga och hållbara processer som är grundade i styrning, arbetssätt och kultur, uppföljning och regelverk.

Ett Sverige där det offentliga och civilsamhällets organisationer har innovationskraft i världsklass som fullt ut används för att effektivt leda i ett hållbart samhälle är detta områdes mål.

För att driva den samhällsförändring som krävs för att uppnå hållbar utveckling är den offentliga sektorn en viktig och ofta grundläggande aktör.

Därtill är civilsamhället en innovativ kraft att räkna med och har en lång tradition av att utveckla nyskapande lösningar. Mycket som vi idag tar för självklart i välfärden som folktandvård, äldreomsorg och barnavårdscentraler har från början skapats av människor som organiserat sig runt en gemensam idé om att förbättra samhället. Hur kan vi bättre ta tillvara civilsamhällets förmåga att bidra till innovationer för social utveckling? 

Vi riktar insatser som ger ledare och medarbetare organisatoriska förutsättningar, kunskap och förmåga att bidra till innovation och förutsättningar för att innovationer ska kunna utvecklas. Inom flera av våra erbjudanden riktar vi oss till projektgrupper där offentliga aktörer och civilsamhället är viktiga samarbetsparter.

Så vill vi bidra till en transformativ offentlig verksamhet och civilsamhället

Vinnova arbetar med flera initiativ som berör hur offentligt finansierad verksamhet och civilsamhället kan möta samhällsutmaningar och driva utvecklingen mot en hållbar framtid. Nedan ser du exempel på våra insatser.

Finansiering inom området

Kalenderhändelser

Frågor?

Thomas Bergendorff

Områdesledare

+46 8 473 30 07

Senast uppdaterad 30 november 2022

Sidansvarig: Judit Wefer

Statistik för sidan