Hur kan offentlig sektor möta morgondagens samhällsutmaningar?

Den offentliga sektorn i Sverige och världen står inför stora förändringar och har en nyckelroll i arbetet med att möta morgondagens samhällsutmaningar. Vinnova sätter nu ytterligare fokus på satsningar för hållbar innovation inom offentlig verksamhet.

Vilka grundläggande förändringar behöver vi göra för att den offentligt finansierade verksamheten ska fungera på ett hållbart sätt? Vilka kompetenser kommer att behövas? Vilken syn har verksamheten på systemperspektiv, styrning och digital teknik? Och vad kan vi som medborgare göra för att bidra?

Det här är frågor som kommer att ha en avgörande betydelse för att stärka Sveriges innovationsklimat. Vi behöver ompröva grunden i vårt förhållningssätt inom flera områden.

Vinnova har sedan 2012 genomfört en mängd riktade satsningar för att stärka innovationskraften i offentlig sektor. Satsningar där vi nu sätter ytterligare fokus på hållbar innovation.

Ta del av vår rapport om innovationskraftens betydelse i den offentliga sektorn.

Så satsar vi på innovationer i offentlig verksamhet

Vinnova arbetar med flera initiativ som berör hur offentligt finansierad verksamhet kan möta samhällsutmaningar och driva utvecklingen mot en hållbar framtid. Här nedan ser du exempel på finansieringar och evenemang där vi satsar.

<p>Innovationsarbetet p&aring; svenska myndigheter &auml;r inne i ett sp&auml;nnande skede. Alltfler inser att innovation &auml;r n&ouml;dv&auml;ndigt f&ouml;r att de ska kunna utf&ouml;ra sitt uppdrag &auml;ven i framtiden.</p>
<p>Hur tar vi tillvara innovationskraften hos medarbetarna i offentliga sektorn f&ouml;r att klara samh&auml;llsutmaningarna? Id&eacute;slussar i kommuner &auml;r en v&auml;g.</p>
<p>Lyssna till vad som kr&auml;vs f&ouml;r att st&auml;lla om till ett klimatsmart samh&auml;lle med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Malin Ljung Eiborn, h&aring;llbarhetschef Billerud Korsn&auml;s, samh&auml;llsdebatt&ouml;ren Anders Wijkman och Darja Isaksson.</p>
<p>Den offentliga aff&auml;ren &auml;r en viktig marknad f&ouml;r f&ouml;retag och organisationer och en m&ouml;jlighet att efterfr&aring;ga och uppmuntra innovativa l&ouml;sningar i linje med Agenda 2030.</p>
<p>Myndigheter beh&ouml;ver b&aring;de agera innovativt och samtidigt uppmuntra andra till innovation och f&ouml;rnyelse. Hur kan en myndighet st&auml;rka den egna och andras innovationsf&ouml;rm&aring;ga?</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Offentlig sektor behövs i innovationsprojekten

Inom flera av våra erbjudanden riktar vi oss till projektgrupper där offentliga aktörer är viktiga samarbetsparter. För att driva den samhällsförändring som krävs för att uppnå hållbar utveckling är den offentliga sektorn en viktig och ofta grundläggande aktör. Här nedan listar vi exempel på  aktuell finansiering där vi vänder oss till offentlig sektor.

Finansiering för aktörer inom offentlig sektor

Frågor?

De globala hållbarhetsmålen som drivkraft

Innovation och hållbar utveckling hänger ihop. Hur kan vi hjälpas åt att styra samhällsutvecklingen i riktning mot FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030?

<p>Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen i Agenda 2030.</p>

Senast uppdaterad 28 september 2020

Statistik för sidan