Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Civilsamhällets lösningar avgörande för klimatomställningen

Publicerad: 9 februari 2022

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. I en ny satsning kan initiativ ledda av civilsamhället få stöd för att bidra till klimatomställningen.

Sveriges mål är att senast år 2045 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. För att lyckas krävs kollektiva åtgärder utan motstycke, där ideella föreningar och andra delar av civilsamhället kan spela en avgörande roll.

- Historiskt har civilsamhällets kapacitet att mobilisera och bryta ny mark varit avgörande för samhällsförändring vid kritiska tidpunkter. Många samhällstjänster som vi idag tar för givna, till exempel hemtjänst, barnomsorg och apotek, springer ur innovationer i civilsamhället. Det är en förmåga till innovation som vi behöver ta tillvara för att klara klimatutmaningen, säger Sara Hugosson, Vinnova.

I en ny satsning från Vinnova kan initiativ ledda av civilsamhällesorganisationer söka upp till 1,5 miljoner för att i nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi vidareutveckla och testa innovativa lösningar för klimatomställning. Fokus ska ligga på något av områdena industri, mobilitet, samhällsbyggnad och mat.

- Syftet är att bidra till innovation som på sikt påverkar hela system och det kräver samverkan. Klimatomställningen behöver ske snabbt, men den behöver också ske rättvist och i samspel med övriga hållbarhetsmål i Agenda 2030, säger Sara Hugosson.

Frågor?

Sara Hugosson

Handläggare

+46 8 473 30 45

Senast uppdaterad 10 maj 2022

Statistik för sidan