Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stora möjligheter att utveckla välfärden med artificiell intelligens

Publicerad: 28 november 2022

Välfärdens utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster och hur de produceras. Användning av artificiell intelligens (AI) i offentlig förvaltning skulle kunna innebära en ekonomisk nytta för samhället om 140 miljarder kronor årligen. Nu finansierar Vinnova åtta projekt där kommuner och civilsamhälle får möjlighet att testa och bygga kunskap om att arbeta med AI.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I den digitala förändringsresa som hela samhället nu genomgår är artificiell intelligens en av de allra mest transformativa teknologierna. DIGG, myndigheten för digital förvaltning, har beräknat att ett fullständigt införande av dagens AI-teknik i offentlig förvaltning skulle kunna innebära en ekonomisk nytta för samhället om 140 miljarder kronor årligen. 

- Välfärdens utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster och hur de produceras. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter går det att skapa en effektiv och innovativ välfärd som svarar mot medborgarnas behov.  Möjligheter finns inom alla områden som rör kommunal verksamhet, från vård, omsorg och skola till kollektivtrafik, förvaltning och stadsplanering, säger Fredrik Weisner, handläggare på Vinnova. 

- Även civilsamhällets organisationer har stora möjligheter att med hjälp av AI ta sig an nya utmaningar och bedriva en mer effektiv och rättssäker verksamhet. De har goda möjligheter att bli en betrodd och innovativ aktör inom insamling och användning av data utifrån, sitt i grunden, höga förtroendekapital bland medborgarna, säger han.  

AI är ett nytt tekniskt inslag som skapar ytterligare behov av kompetens och förmågor i välfärdens organisationer. Vinnova har därför gett kommuner och civilsamhället att komma med ansökningar i utlysningen ”Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle”. Syftet är att fler ska kunna testa och bygga intern kunskap om att arbeta med AI. Satsningen är en del i en fyraårig kraftsamling som Vinnova och AI Sweden gör på AI i kommuner och civilsamhälle. 

 Beslut har nu tagits om finansiering till åtta projekt med 4,6 miljoner kronor. Några av de projekt som får finansiering: 

Machine learning i socialtjänsten

Syftet med projektet är att med stöd av AI nå en mer effektiv socialtjänst, där rätt insatser ges vid rätt tillfälle och goda förutsättningar finns för god resursallokering. 

Koordinator: Linköpings kommun

Artificiell intelligens, riktiga människor

Projektet ska undersöka om artificiell intelligens och maskininlärning kan användas på arbetsmarknads- och socialförvaltningens data för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser och om det bättre kan hjälpa och rusta de Malmöbor som söker förvaltningens stöd.

Koordinator: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) i Malmö stad.

Insikter från Minds chattsamtal för behovsstyrd verksamhetsutveckling 

Projektet utvecklar AI som analyserar chattsamtal mellan volontärer och stödsökande och ge insikter kring verksamhetens huvudintressenter: de stödsökanden och volontären. Exempel kan vara hur stödsökanden upplever samtalet, ämnen man vill prata om samt hur man mår innan och efter chatten. För volontären vilka samtal som upplevs som mest krävande, ämnen och behov.

Koordinator Mind, ideell förening

Friends autolarm 

Projektets mål är att med hjälp av AI snabbt lokalisera situationer där en elev i fritextsvar uttrycker en potentiellt farlig situation och ett behov av omedelbar hjälp. Dvs en digital tvilling som ska förutse framtidens mobbning, ett unikt projekt för att trygga skolan från mobbning med hjälp av AI och simulering.

 
Koordinator: Stiftelsen Friends – elever mot mobbning

Se alla projekt som får finansiering 

Senast uppdaterad 9 januari 2023

Statistik för sidan