Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Nytt stöd till kommuner och civilsamhälle ska skapa samhällsnytta med hjälp av AI

Publicerad: 19 september 2022

Artificiell intelligens är ett verktyg för verksamhetsutveckling för organisationer i alla samhällssektorer. Vinnova och AI Sweden genomför nu en fyraårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt.

- Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges kommuner och civilsamhället är med på den resan, därför gör vi den här kraftsamlingen tillsammans med AI Sweden. Den är ett viktigt komplement till andra satsningar för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova.

I en rapport som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, lämnade till regeringen tidigt 2020 beräknas artificiell intelligens kunna skapa ekonomiska värden inom offentlig verksamhet motsvarande 140 miljarder kronor årligen. Men för att det löftet ska kunna infrias krävs en bred förståelse för teknikens möjligheter och hur den bäst utnyttjas.

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle är ett gemensamt initiativ från Vinnova och AI Sweden. Inom ramen för satsningen kommer AI Sweden att stötta kommuner och organisationer i civilsamhället på ett antal olika sätt i det praktiska genomförandet.

– Att först förstå och sedan i praktiken dra nytta av möjligheterna med artificiell intelligens är utmaningar som inte är rimliga att landets alla kommuner ger sig i kast med var och en för sig, säger Viktoria Josefsson, programledare på AI Sweden, och fortsätter:

– En central del blir därför att skapa en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Här finns stora synergieffekter att hämta hem, eftersom behoven hos en kommun ofta återkommer i många av landets övriga 289. Civilsamhället i sin tur består av många olika typer av organisationer men vi tror även här att det finns mycket gemensamma utmaningar att lära och dela erfarenheter av.

Rent konkret kommer stödet från AI Sweden att spänna över ett brett fält: Det kommer bland annat handla om utbildningar, att hjälpa till att hitta lämpliga användningsområden för AI och att skapa möjligheter för lärande och dialog.

– För att det här arbetet ska få största tänkbara effekt vill vi koppla så många kommuner och aktörer från civilsamhället som möjligt till kraftsamlingen. Det avgörande är inte om man använder AI idag, det avgörande är om man är nyfiken på hur verksamheten kan utnyttja en helt ny verktygslåda. Är man det ska man kontakta oss, säger Viktoria Josefsson.

Genom finansieringsmöjligheter från Vinnova skapas också förutsättningar för att omsätta idéer i praktiken. Under tre perioder kommer det vara möjligt att söka medel för konkreta utvecklingsprojekt, och dessutom kommer det finnas en utlysning skräddarsydd för att ta fram delbara resurser och lösningar.

Frågor?

Fredrik Weisner

Handläggare

+46 8 473 31 80

Senast uppdaterad 19 september 2022

Statistik för sidan