Slutrapporter inom Elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) inklusive strategiska satsningarna Möjliggörande elektronik, Komplex reglering samt Fordons IT-säkerhet och Integritet

Här hittar du slutrapporterna från projekt inom Elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) inklusive strategiska satsningarna Möjliggörande elektronik, Komplex reglering samt Fordons IT-säkerhet och Integritet

2009-00071: Visual Quality Measures

Bilförarens uppgift är att köra – inget får avleda uppmärksamheten från denna
huvuduppgift.

Visual Quality Measures

2009-00091: Styrning av fordonsburna programvaruarkitekturer

Projektet har utforskat effektiv och hållbar utveckling av mjukvara för massproducerade inbyggda system, och vilka implikationer ett visst arbetssätt och en viss arkitektur har på utvecklingen av produkten och indirekt på affärsmöjligheterna.

Styrning av fordonsburna programvaruarkitekturer

Report in English:

Managing Automotive Software Architectures

2009-00298: Traction Control

This project is aimed at improving traction control characteristics for wheel loaders and haulers.

Traction Control

2009-00303: Våta kopplingars livslängd

Inom fordonsindustrin finns alltid ett behov av att komponenter ska bli mindre, lättare, mer högpresterande, ha högre effekttäthet, kosta mindre samt ha längre livslängd.

Våta kopplingars livslängd

Report in English:

Ageing wet clutches

2009-00312: Micro-structure and temperature dependent failure modelling for analysis of hot sheet metal forming (OPTUS hot)

Målet med arbetet är att utveckla simuleringsmodeller som kan prediktera brott vid olika kombinationer av temperatur-historia, mikrostruktur och töjningshastighet samt att utveckla nödvändiga experimentella metoder för detta.

Micro-structure and temperature dependent failure modelling for analysis of hot sheet metal forming (OPTUS hot)

Report in English:

Micro-structure and temperature dependent failure modelling for analysis of hot sheet metal forming (OPTUS hot)

2009-00629: DFEA2020 – Dependable and FlexibleElectrical Architecture 2020

DFEA2020, Dependable and Flexible Electrical Architecture 2020, har utvecklat nya metoder och koncept för konstruktion och verifiering av elektronik i fordon med både helhetsperspektiv, i form av en referensarkitektur, samt djupperspektiv inom vissa teknikområden som är grundläggande för helheten.

DFEA2020 – Dependable and FlexibleElectrical Architecture 2020

Report in English:

DFEA2020 – Dependable and Flexible Electrical Architecture 2020 

2009-01208: Optimering av kontaktytor och materialval för avgasventilsäten och ventiltallrikar för miljövänliga lastbilsmotorer

Projektet har syftat mot att ge Scania den ökade kunskap som är nödvändig för att optimera materialkombinationerna i ventil/ventilsätes-kontakten.

Optimering av kontaktytor och materialval för avgasventilsäten och ventiltallrikar för
miljövänliga lastbilsmotorer

Report in English:

Optimisation of the contact surface and material choice of exhaust valve seat inserts
and valve head seats for environment friendly heavy-duty engines 

2009-01428: TermoElektrisk Generator (TEG) för återvinning av spillvärmeenergi, förstudie

Förstudien har undersökt olika spillvärmekällors potential för energiåtervinning, till exempel avgaser och kylvatten.

TermoElektrisk Generator (TEG) för återvinning av spillvärmeenergi, förstudie

Report in English:

ThermoElectric Generator (TEG) for recovery of waste heat energy, pre-study

2009-01449: Förbättrade prestanda hos bromsskivor

Projektet har varit mycket framgångsrikt och bland annat genererat ny kunskap angående vilka materialparametrar som styr bromsskivors totalprestanda.

Förbättrade prestanda hos bromsskivor

Report in English:

Improved performance of brake discs

2009-04145: Ökad utmattningshållfasthet i gjutjärn genom optimering av restspänningar

Gjutjärn är de främsta materialen för cylinderhuvuden till dieselmotorer för tunga fordon.

Ökad utmattningshållfasthet i gjutjärn genom optimering av restspänningar

2009-04159: DEDICATE - Dependability and Diagnostics Concept Assessment and Test

Automotive systems see increasing amounts of electrical and electronic systems with
increased integration and interaction.

DEDICATE - Dependability and Diagnostics Concept Assessment and Test

2009-04835: METOHMI Slutrapport

Projektet METOHMI har som en del i ramprogrammet EFESOS bedrivit forskning av
förargränssnitt i personbilar av industriparterna.

METOHMI Slutrapport

Report in English:

METOHMI Final Report

2009-04836: xEVCO

xEVCO Projektet utformades under 2010 för att öka kunskapsbasen för elhybridfordon inom det Väst svenska fordonsteknik-klustret.

xEVCO

Report in English:

xEVCO

2010-01196: METOHMI Slutrapport

METOHMI syftade till att utveckla metoder och verktyg som kan tillämpas för att
underlätta utformning av aktiva säkerhetssystem, förarinformationssystem och system för
kommunikation- och underhållning på ett sådant sätt att slutprodukten upplevs som säker,
miljövänlig och attraktiv.

METOHMI Slutrapport

Report in English:

METOHMI Final Report

2010-02853: Blyfri Elektronik för krävande fordonsapplikationer

Projektet har tagit fram generisk kunskap om potentiella tillförlitlighetsrisker vid övergång till blyfri elektronik.

Blyfri Elektronik för krävande fordonsapplikationer

Report in English:

Lead free electronics for demanding automotive applications

2011-00468: Second Road fas 1- En gemensam simuleringsplattform för aktiv säkerhet och HMI

Den traditionella vägen ”First Road”, som har gällt de senaste hundra åren, innebär upprepade integrationer i fysiska testfordon för prov och utvärdering på provbanor eller allmän väg.

Second Road fas 1- En gemensam simuleringsplattform för aktiv säkerhet och HMI

Report in English:

Second Road phase 1- A shared simulation platform for Active Safety and HMI

2011-03654: Hållbar Utveckling av Punktsvetsad Struktur Del 2

Utveckling av effektivare och noggrannare simuleringsmodeller för fogning är av yttersta vikt för svensk fordonsindustri.

Hållbar Utveckling av Punktsvetsad Struktur Del 2

Report in English:

Sustainable Development of Spot Welded Structures, Part 2

2012-00878: SåNätt - Leverantörsstruktur för lättare fordon

SåNätt syftade till att hitta alternativa arbetssätt för att på ett effektivare sätt utveckla komponenter, system och kompletta bilar.

SåNätt - Leverantörsstruktur för lättare fordon

Report in English:

SåNätt - Collaboration as enabler for light weight vehicles

2012-00937: AUTOSAR for Multi-Core in Automotive and Automation Industries

Projektet har fokuserat på utmaningar relaterade till flerkärniga plattformar i industriella system:
hårdvarukonsolidation, predikterbarhet och prestanda.

AUTOSAR for Multi-Core in Automotive and Automation Industries

2012-00943: AcSäPt - Acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara

Projektet har resulterat i en metodik för acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara,
vilket varit det övergripande projektmålet.

AcSäPt - Acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara

Report in English:

AcSäPt

2012-03669: Förstudie WCAE - Trådlös kommunikation i en fordonsmiljö

The WCAE pre-study has analysed in what areas continued research is required.

Wireless communication in automotive environment (WCAE)

2012-03686: SåNätt - Leverantörsstruktur för lättare fordon - tilläggsansökan

SåNätt syftade till att hitta alternativa arbetssätt för att på ett effektivare sätt utveckla komponenter, system och kompletta bilar.

SåNätt - Leverantörsstruktur för lättare fordon - tilläggsansökan

Report in English:

SåNätt - Collaboration as enabler for light weight vehicles – supplementary application

2012-03687: Våta kopplingars livslängd II

Inom fordonsindustrin finns alltid ett behov av att komponenter ska bli mindre, lättare, mer högpresterande, ha högre effekttäthet, kosta mindre samt ha längre livslängd.

Våta kopplingars livslängd II

Report in English:

Ageing wet clutches

 

 

 

Senast uppdaterad 1 februari 2019   |   Statistik för sidan