Fordonsstrategisk forskning och innovation

Samverkan mellan staten och industrin för framtidens fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. Samarbetet finansierar gemensamt forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Satsningen innebär forskning och utveckling för cirka 1 miljard kronor per år, varav de offentliga medlen utgör hälften.

Mål för FFI

  • Minska vägtransporternas miljöpåverkan
  • Minska antalet skadade och dödade i trafiken
  • Stärka den internationella konkurrenskraften.

Sök finansiering inom området