Fordonsstrategisk forskning och innovation

Samverkan mellan staten och industrin för framtidens fordon

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. Samarbetet finansierar gemensamt forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Satsningen innebär forskning och utveckling för cirka 1 miljard kronor per år, varav hälften finansieras med statliga medel.

På gång inom FFI

23

nov 2017

Hur kan forskningsresultat från fordonsindustrin bidra till Agenda 2030?

23

nov 2017

Hur kan forskningsresultat från fordonsindustrin bidra till Agenda 2030?

Läs mer om de hundratals projekt som förverkligats genom finansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). 

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

christina.kvarnstrom@vinnova.se

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

lena.dalsmyr@vinnova.se

Logotype FFI