Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Människocentrerad mobilitet - Framtidens mobilitetssystem med utgångspunkt i mänskligt beteende och individuella behov

Vill du vara med och bidra till att utforma framtidens hållbara mobilitetssystem med utgångspunkt i människors individuella upplevelser och behov? Med denna utlysning vill vi möjliggöra en fördjupning och tillämpning av beteendevetenskaplig kunskap och forskning för att lösa utmaningar inom mobilitetssystemet.  Omställningen till ett hållbart mobilitetssystem kräver mer än enbart satsningar på rena tekniska lösningar, effektiviseringar av fordonsflottan eller nya produkter och tjänster. Det behövs också holistiska systemlösningar som tryggar individers hälsa, välbefinnande och möjlighet till resebeteenden med minskad negativ påverkan på vår omgivning. Sådana mobilitetslösningar kräver en ökad förståelse för människors unika upplevelser, behov och förutsättningar. 

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Analys- och konceptutveckling för att undersöka hur sensoriska, perceptuella, sociala och kognitiva processer kan bidra till mer hållbara och tillgängliga mobilitetslösningar som tar hänsyn till människors unika upplevelser, preferenser och behov.

Vem kan söka?

Tvärdisciplinära team bestående av kompetenser inom beteendevetenskap och mobilitet. Aktörskonstellationen ska utgöras av juridiska personer och bestå av minst två parter, varav minst en med beteendevetenskaplig kompetens. 

Hur mycket kan ni söka?

Projekt i analys- och konceptutvecklingsfasen får pågå i maximalt 12 månader och maximalt sökt belopp är 1 miljon kronor i bidrag per projekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  + 4684733161

  Alma Jacobson

  Utlysningsansvarig

  + 4684733250

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-01034

  Statistik för sidan