Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Människocentrerad mobilitet - information och frågestund

Arrangör: Vinnova Digitalt via Teams ons 14 jun 2023 kl. 11:00-12:00

En timme för dig som vill bidra till att utforma framtidens hållbara mobilitetssystem med utgångspunkt i mänskligt beteende och individuella behov. Välkommen att lära dig mer om Vinnovas erbjudande inom människocentrerad mobilitet, och hur vi med hjälp av det kan främja hållbara resvanor och transportlösningar.

Omställningen till ett hållbart mobilitetssystem kräver mer än tekniska lösningar, effektiviseringar av fordonsflottan och nya produkter och tjänster. Det behövs också holistiska systemlösningar som tryggar individers hälsa, välbefinnande och möjlighet att göra resval med minskad negativ påverkan på vår omgivning. Sådana mobilitetslösningar kräver en ökad tillämpning av förståelse för människors unika upplevelser, behov och förutsättningar.

Med utlysningen Människocentrerad mobilitet vill Vinnova bidra till en mer mänskligt anpassad utformning av mobilitetssystemet, som tar hänsyn till människors perceptuella upplevelser, preferenser och behov. Vi behöver ta tillvara mer kunskap om hur individers sensoriska bearbetning, perception, kognitiva och sociala processer påverkar beteenden kring resande. På så sätt möjliggör vi utveckling av skräddarsydda metoder, lösningar och livsmiljöer som utgår från människan. Samtidigt främjar detta mer hälsosamma och hållbara lösningar för samhället som helhet.

Vi söker innovativa och tvärdisciplinära idéer som förenar forskning och kunskap inom relevanta discipliner, så som design, arkitektur, mobilitet, psykologi och neurovetenskap. Med förhoppning om fler lösningar baserade på ökad förståelse för människors beteenden, perceptioner och drivkrafter i samband med mobilitetsrelaterade aktiviteter.

Välkommen digitalt på onsdag 14 juni klockan 11-12 för att få veta mer om utlysningen och ställa frågor.

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Alma Jacobson

Handläggare

+46 8 473 32 30

Senast uppdaterad 1 juni 2023

Statistik för sidan