Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Människocentrerad mobilitet - Framtidens mobilitetssystem med utgångspunkt i mänskligt beteende och individuella behov

Vill du vara med och bidra till att utforma framtidens hållbara mobilitetssystem med utgångspunkt i människors individuella upplevelser och behov? Med denna utlysning vill vi möjliggöra en fördjupning och tillämpning av beteendevetenskaplig kunskap och forskning för att lösa utmaningar inom mobilitetssystemet.  Omställningen till ett hållbart mobilitetssystem kräver mer än enbart satsningar på rena tekniska lösningar, effektiviseringar av fordonsflottan eller nya produkter och tjänster. Det behövs också holistiska systemlösningar som tryggar individers hälsa, välbefinnande och möjlighet till resebeteenden med minskad negativ påverkan på vår omgivning. Sådana mobilitetslösningar kräver en ökad förståelse för människors unika upplevelser, behov och förutsättningar. 

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Analys- och konceptutveckling för att undersöka hur sensoriska, perceptuella, sociala och kognitiva processer kan bidra till mer hållbara och tillgängliga mobilitetslösningar som tar hänsyn till människors unika upplevelser, preferenser och behov.

Vem kan söka?

Tvärdisciplinära team bestående av kompetenser inom beteendevetenskap och mobilitet. Aktörskonstellationen ska utgöras av juridiska personer och bestå av minst två parter, varav minst en med beteendevetenskaplig kompetens. 

Hur mycket kan ni söka?

Projekt i analys- och konceptutvecklingsfasen får pågå i maximalt 12 månader och maximalt sökt belopp är 1 miljon kronor i bidrag per projekt.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  + 4684733161

  Alma Jacobson

  Utlysningsansvarig

  + 4684733250

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-01034

  Statistik för sidan