Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NOVA - normkreativ innovation

För att nå innovationshöjd behöver vi utmana normer. Till stöd har Vinnova har tagit fram metodmaterialet NOVA. Med hjälp av det ska det bli lättare att uppnå inkluderande innovationsprocesser för lösningar som bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Normkreativa innovationer kan handla om allt ifrån mindre stereotypa produkter och tjänster till mer inkluderande miljöer och sociala sammanhang. Nova fokuserar på normer som diskriminerar, men innehållet är användbart i alla innovationssammanhang. Materialet utgår från de sju diskrimineringsgrunderna som regleras i lag: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad är normkritisk innovation?

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

NOVA:s metodpaket

I NOVA finns konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa inkluderande, normkreativa lösningar. Materialet är baserat på praktisk erfarenhet och forskning från en mängd olika projekt och studier. Formatet är valt för att gynna kreativitet och samverkan i workshopform.

NOVA:s metodpaket består av ett huvudmaterial (låda med guide och kortlek) och ett stödmaterial (handbok, dialogdukar, presentationsmall och föreläsningsmall). Nedan kan du ladda ner materialet i sin helhet. Lådan med guide och kortlek finns även att beställa i fysisk form.

Beställ NOVA i fysisk form.

Ladda ner NOVAs huvudmaterial

Guide + 54 stycken kort

Guide

I denna folder kan du läsa om utgångspunkterna för normkreativ innovation, innovationsprocessen och få en introduktion till hur du använder kortleken.I denna folder kan du läsa om utgångspunkterna för normkreativ innovation, innovationsprocessen och få en introduktion till hur du använder kortleken. 

Guide till Nova

Medodkortleken NOVA - verktyg för normkreativ innovation

Detta material består av 54 stycken kort som kan användas för att gynna kreativitet och samverkan. Här finns fyra färgsviter: Spader som beskriver normer, Hjärter som presenterar förebilder, Klöver som presenterar taktiker och Ruter som kan användas som underlag för diskussioner och experiment. Kortleken innehåller också två jokrar som är användbara under gruppsamarbeten. På kortens alla baksidor finns instruktioner till konkreta övningar att genomföra. Övningarna är uppdelade i fyra kategorier för att förenkla urvalet; Utmana, Utforska, Uppleva, Utforma.

Detta material består av 54 stycken kort som kan användas för att gynna kreativitet och samverkan. Här finns fyra färgsviter: Spader som beskriver normer, Hjärter som presenterar förebilder, Klöver som presenterar taktiker och Ruter som kan användas som underlag för diskussioner och experi-ment. Kortleken innehåller också två jokrar som är användbara under gruppsamarbeten. På korte-na alla baksidor finns instruktioner till konkreta övningar att genomföra. Övningarna är uppdelade i fyra kategorier för att förenkla urvalet; Utmana, Utforska, Uppleva, Utforma.

Spader - Normer

Hjärter - Förebilder

Klöver - Taktiker 

Ruter - Experiment 

Jokern

Utmana

Uforska

Uppleva 

Utforma

Ladda ner NOVAs stödmaterial

Handbok + Dialogdukar + Presentationsmall + Föreläsningsmall

Handboken Med NOVA i hand

Detta är ett pedagogiskt redskap för den som leder projektteam eller lär ut normkreativa innovationsprocesser till studenter. Handboken ger exempel på hur NOVA kan användas genom
en hel projektperiod. Vi får följa tre innovationsteam när de tar sig an olika uppdrag. Projekten
är av skilda karaktär och projektgruppen ställs inför olika utmaningar under arbetets gång som
de löser med hjälp av NOVAs metodmaterial.

Handboken med NOVA i hand

Dialogdukar

Dialogdukarna kan användas för att pröva och träna innovationsteamet i att arbeta med en inkluderande, normkreativ innovationsprocess. Du kan välja mellan fyra dialogdukar som presenterar olika uppdrag som teamet ska ta sig an. I dessa är metoderna ur NOVA utvalda på förhand för att passa de givna uppdragen. Det finns också en tom dialogduk som ni kan använda för att utveckla ert aktuella projekt. Skriv gärna ut dialogdukarna på A1-format så det finns gott om plats.
 

Byggmarknaden

Kraftverktyget

Publivet

Vårdkollen

Tom - Skapa ert egna uppdrag

Presentationsmall

Tillsammans med dialogdukarna finns en presentationsmall där varje team får redovisa sina förslag till lösningar i slutet av workshopen.

 

NOVA presentationsmall

Föreläsningsmall

Denna presentation fungerar som en introduktion till NOVA och kan med fördel användas för att bekanta dig med materialet och få förståelse för vad normkreativ innovation kan vara. Presentationen kan också användas som underlag för att skapa en egen skräddarsydd presentation för ert aktuella projekt.

Föreläsningsmall

 

Frågor?

Har du frågor kring NOVA eller normkritisk innovation kontakta gärna någon av oss.

Moa Persdotter

Handläggare

+46 8 473 30 17

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 6 oktober 2021

Sidansvarig: Max Parknäs

Statistik för sidan