Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beteendeförändringar inom mobilitetssystemet

Här kan du se våra kommande, öppna och tidigare utlysningar inom området.

Tidigare ansökningstillfällen

Människocentrerad mobilitet
Stängde 14 september 2023

Bidra till att utforma framtidens hållbara mobilitetssystem med utgångspunkt i människors individuella behov.

Förändrade resvanor – hållbar mobilitet - Beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor
Stängde 17 juni 2021

Finansiering av lösningar som förenklar för människor att göra klimatsmarta och hälsosamma val när de ska resa.

Senast uppdaterad 7 november 2023

Diarienummer 2021-01092

Statistik för sidan