Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förändrade resvanor - hållbar mobilitet - Undersök, utveckla och testa beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor

I det här erbjudandet söker vi efter lösningar som förenklar för människor att göra klimatsmarta och hälsosamma val när de ska resa. Det kan vara genom nya affärsmodeller, nya regelverk eller attitydförändrande aktiviteter eller tjänster. Detta kan vara i kombination med nya tekniska lösningar. Erbjudandet innehåller två steg, där man kan söka aningen steg 1 eller 2.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

I steg 1 kan ni söka för att undersöka och utveckla en idé i tidigt stadie samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. I steg 2 ges finansiering för att vidareutveckla och testa en lösning. Den tänkta lösningen ska vara nyskapande och syfta till att förenkla för människor att göra klimatsmarta och hälsosamma val när de ska resa.

Vem kan söka?

Juridiska personer, till exempel företag, ideell sektor, offentlig sektor och forskningsorganisationer. I steg 1 finns inte krav på samverkan. I steg 2 ska aktörskonstellationen bestå av minst två projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

I steg 1 kan ni söka bidrag upp till en halv miljon kronor, max sex månader. Steg 1-projekt har möjlighet att söka steg 2 under 2022. I steg 2 kan ni söka bidrag upp till tre miljoner kronor, max 24 månader. Steg 2-projekt behöver inte ha finansierats i ett förberedande steg 1-projekt på Vinnova.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet söker vi lösningar som förenklar för människor att göra klimatsmarta och hälsosamma val när de ska resa: exempelvis till och från jobb, skola eller fritidsaktiviteter. Vi finaniserar både projekt som undersöker lösningar (steg 1), samt utvecklar och testar lösningar (steg 2).

  Lösningarna kan vara nya affärsmodeller, ny policy, nya regelverk eller andra attitydförändrande aktiviteter eller tjänster. Detta kan vara i kombination med nya tekniska lösningar. Lösningarna ska ha som gemensam nämnare att de på nya sätt ökar individers kunskap, motivation eller förutsättningar för att kunna ändra beteenden.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sara Hugosson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 45

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 61

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-01094

  Statistik för sidan