Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Bioinnovation bygger på den strategiska innovationsagendan "En biobaserad ekonomi", som ska bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi. Målet är att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi 2050. Programmets utgångspunkt är samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil.

Öppna ansökningstillfällen

4
Att nyttja varje kolatom i biobaserade cirkulära värdekedjor
Stänger om 4 månader

För projekt med siktet på att använda varje kolatom så effektivt och länge som möjligt för bästa möjliga energiutvinning

3
BioInnovation Hypotesprövning Steg 1 - 2024
Denna ansökningsperiod slut om 3 månader

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera olika ansökningsperioder.

Tidigare ansökningstillfällen

BioInnovation Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med hög risk
Stängde 5 september 2023

Vi stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning.

Kemi från biobaserad råvara
Stängde 30 augusti 2023

Vi stödjer projekt som utvecklar processer för framställning av biobaserade plattformskemikalier eller specialkemikalier

Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter
Stängde 28 mars 2023

BioInnovation finansierar i denna utlysning projekt som tar fram nya eller vidareutvecklar processer för en cirkulär bioekonomi. Målet är att projekten ska skapa förutsättningar för en ökad mängd biobaserade produkter på marknaden och ett effektivt nyttjande av bioråvaran. Framställning av konkurrenskraftiga produkter från bioråvara förutsätter utveckling av nya och befintliga processer. Höga produktionskostnader med existerande teknik hämmar idag satsningar på biobaserade alternativ. Det behövs också processer som säkrar rätt och stabil produktkvalitet trots att det finns variationer i bioråvarans sammansättning och kvalitet.

BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk
Stängde 6 september 2022

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera olika ansökningsperioder.

Hypotesprövning och innovationsupphandling i offentlig sektor
Stängde 6 september 2022

För organisationer som vill göra en innovationsupphandling som bidrar till övergången till en biobaserad ekonomi.

Biobaserade produkter med hjälp av storskalig substitution
Stängde 23 augusti 2022

För projekt som med storskalig substitution ökar andelen biobaserade produkter på marknaden och fasar ut fossilbaserade.

Design för cirkularitet inom BioInnovation
Stängde 29 mars 2022

Finansiering av projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade för cirkulära flöden.

Bioinnovation: Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer
Stängde 4 maj 2021

Utlysningen avser doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola. Det primära syftet är att ta fram forskningsresultat för utveckling av resurseffektivitet i biobaserade industriella processer. De önskade effekterna inkluderar stärkt konkurrenskraft genom ny grundläggande kunskap och ökad innovationstakt samt säkrad långsiktig kompetensförsörjning i industri och akademi.

BioInnovation: Hypotesprövning nyskapande projekt med högre risk
Stängde 3 mars 2021

Vi stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk
Stängde 8 september 2020

Har ni ett nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning inom Bioinnovation?

Bioinnovation: Utveckla material med biobaserade komponenter
Stängde 7 april 2020

Vi finansierar projekt som vill utveckla biobaserade material eller materialsystem för cirkulära flöden.

Bioinnovation: Möjliggörande teknik Sverige-Finland
Stängde 17 september 2019

Stöd till projekt som kan skapa förutsättningar för biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men även projekt enbart i Sverige eller Finland.

Samarbete Sverige-Finland: biobaserade produkter
Stängde 14 juni 2018

För projekt som utvecklar processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material.

BioInnovation Hypotesprövning vt 2015
Stängde 10 mars 2015

BioInnovation Hypotesprövning steg 1 vt 2015

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Bioinnovations webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 10 november 2023

Sidansvarig: Anders Holmgren

Diarienummer 2015-00048

Statistik för sidan