Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Bioinnovation bygger på den strategiska innovationsagendan "En biobaserad ekonomi", som ska bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi. Målet är att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi 2050. Programmets utgångspunkt är samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil.

Möta de globala klimatutmaningarna

Hållbar utveckling kräver en övergång till en biobaserad ekonomi. Utveckling av nya biobaserade material, produkter och tjänster är avgörande om vi ska kunna möta den globala utmaningen med klimatförändringarna och en möjlighet att försvara den svenska industrins långsiktiga konkurrenskraft.

Om programmet BioInnovation

Programmet koordineras av skogsindustrierna och stöds av över 60 organisationer. Programmets utgångspunkt är samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil.

Programmets mål är att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi år 2050.

Öppna ansökningstillfällen

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

BioInnovation: Hypotesprövning nyskapande projekt med högre risk

Stänger om 5 veckor

Vi stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

3 månader kvar
Stänger om 3 månader

Bioinnovation: Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer

Stänger om 3 månader

Utlysningen avser doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola. Det primära syftet är att ta fram forskningsresultat för utveckling av resurseffektivitet i biobaserade industriella processer. De önskade effekterna inkluderar stärkt konkurrenskraft genom ny grundläggande kunskap och ökad innovationstakt samt säkrad långsiktig kompetensförsörjning i industri och akademi.

Läs mer om programmet

Kontakt

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 8 september 2020

Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Stängde 8 september 2020

Har ni ett nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning inom Bioinnovation?

Stängd
Stängde 7 april 2020

Bioinnovation: Utveckla material med biobaserade komponenter

Stängde 7 april 2020

Vi finansierar projekt som vill utveckla biobaserade material eller materialsystem för cirkulära flöden.

Stängd
Stängde 17 september 2019

Bioinnovation: Möjliggörande teknik Sverige-Finland

Stängde 17 september 2019

Stöd till projekt som kan skapa förutsättningar för biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men även projekt enbart i Sverige eller Finland.

Stängd
Stängde 27 september 2018

Hypotesprövningar inom bioinnovation: nyskapande projekt med högre risk

Stängde 27 september 2018

En satsning på nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning.

Stängd
Stängde 14 juni 2018

Samarbete Sverige-Finland: biobaserade produkter

Stängde 14 juni 2018

För projekt som utvecklar processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material.

Stängd
Stängde 15 juni 2017

Pröva din hypotes inom bioekonomi

Stängde 15 juni 2017

Erbjudandet vänder sig till kortare projekt som vill pröva en hypotes för ett mer omfattande projekt. Projektet ska vara inom området biobaserad samhällsekonomi.

Stängd
Stängde 10 mars 2015

BioInnovation vt 2015

Stängde 10 mars 2015

BioInnovation vt 2015

Liknande utlysningar

Detta erbjudande ska fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Senast uppdaterad 24 november 2020

Sidansvarig: Anders Holmgren

Diarienummer 2015-00048

Statistik för sidan