Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Bioinnovation bygger på den strategiska innovationsagendan "En biobaserad ekonomi", som ska bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi. Målet är att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi 2050. Programmets utgångspunkt är samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil.

Öppna ansökningstillfällen

4 månader kvar
Design för cirkularitet inom BioInnovation
Stänger om 4 månader

Finansiering av projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade för cirkulära flöden.

3 månader kvar
Hypotesprövning och innovationsupphandling i offentlig sektor
Denna ansökningsperiod slut om 3 månader

För organisationer som vill göra en innovationsupphandling som bidrar till övergången till en biobaserad ekonomi.

3 månader kvar
BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk
Denna ansökningsperiod slut om 3 månader

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera olika ansökningsperioder.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Bioinnovation: Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer
Stängde 4 maj 2021

Utlysningen avser doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola. Det primära syftet är att ta fram forskningsresultat för utveckling av resurseffektivitet i biobaserade industriella processer. De önskade effekterna inkluderar stärkt konkurrenskraft genom ny grundläggande kunskap och ökad innovationstakt samt säkrad långsiktig kompetensförsörjning i industri och akademi.

Stängd
BioInnovation: Hypotesprövning nyskapande projekt med högre risk
Stängde 3 mars 2021

Vi stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Stängd
Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk
Stängde 8 september 2020

Har ni ett nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning inom Bioinnovation?

Stängd
Bioinnovation: Utveckla material med biobaserade komponenter
Stängde 7 april 2020

Vi finansierar projekt som vill utveckla biobaserade material eller materialsystem för cirkulära flöden.

Stängd
Bioinnovation: Möjliggörande teknik Sverige-Finland
Stängde 17 september 2019

Stöd till projekt som kan skapa förutsättningar för biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men även projekt enbart i Sverige eller Finland.

Stängd
Hypotesprövningar inom bioinnovation: nyskapande projekt med högre risk
Stängde 27 september 2018

En satsning på nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning.

Stängd
Samarbete Sverige-Finland: biobaserade produkter
Stängde 14 juni 2018

För projekt som utvecklar processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material.

Stängd
Pröva din hypotes inom bioekonomi
Stängde 15 juni 2017

Erbjudandet vänder sig till kortare projekt som vill pröva en hypotes för ett mer omfattande projekt. Projektet ska vara inom området biobaserad samhällsekonomi.

Stängd
BioInnovation Hypotesprövning vt 2015
Stängde 10 mars 2015

BioInnovation Hypotesprövning steg 1 vt 2015

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Bioinnovations webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 22 november 2021

Sidansvarig: Anders Holmgren

Diarienummer 2015-00048

Statistik för sidan