Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Bioinnovation bygger på den strategiska innovationsagendan "En biobaserad ekonomi", som ska bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi. Målet är att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi 2050. Programmets utgångspunkt är samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil.

Möta de globala klimatutmaningarna

Hållbar utveckling kräver en övergång till en biobaserad ekonomi. Utveckling av nya biobaserade material, produkter och tjänster är avgörande om vi ska kunna möta den globala utmaningen med klimatförändringarna och en möjlighet att försvara den svenska industrins långsiktiga konkurrenskraft.

Om programmet BioInnovation

Programmet koordineras av skogsindustrierna och stöds av över 60 organisationer. Programmets utgångspunkt är samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil.

Programmets mål är att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi år 2050.

Öppna ansökningstillfällen

26 dagar kvar
Stänger om 26 dagar

Bioinnovation: Möjliggörande teknik Sverige-Finland

Stänger om 26 dagar

Stöd till projekt som kan skapa förutsättningar för biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men även projekt enbart i Sverige eller Finland.

14 dagar kvar
Nästa bedömning om 14 dagar

BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk

Nästa bedömning om 14 dagar

Har ni ett nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning inom Bioinnovation?

Läs mer om programmet

Kontakt

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 5 mars 2019

Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk

Stängde 5 mars 2019

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Stängd
Stängde 27 september 2018

Hypotesprövningar inom bioinnovation: nyskapande projekt med högre risk

Stängde 27 september 2018

En satsning på nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning.

Stängd
Stängde 14 juni 2018

Samarbete Sverige-Finland: biobaserade produkter

Stängde 14 juni 2018

För projekt som utvecklar processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material.

Stängd
Stängde 15 juni 2017

Pröva din hypotes inom bioekonomi

Stängde 15 juni 2017

Erbjudandet vänder sig till kortare projekt som vill pröva en hypotes för ett mer omfattande projekt. Projektet ska vara inom området biobaserad samhällsekonomi.

Stängd
Stängde 5 april 2016

Offentlig sektor 2016

Stängde 5 april 2016

SIP BioInnovation - Offentlig sektor 2016

Stängd
Stängde 10 mars 2015

BioInnovation vt 2015

Stängde 10 mars 2015

BioInnovation vt 2015

Liknande utlysningar

Detta erbjudande ska fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.
Senast uppdaterad 17 april 2019 Sidansvarig: Anders Holmgren Statistik för sidan Diarienummer 2015-00048