Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter - utlysning SVE-FIN

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för rent svenska projekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som vill utveckla möjliggörande teknologier för att tillverka biobaserade material och kemikalier. Projekten bör bygga på en idé som redan har validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Vem kan söka?

Tillverkare/producenter och teknikleverantörer av biobaserade material, produkter och tjänster. De förväntas ta en ledande roll i projekten, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet. Minst tre parter varav två företag.

Hur mycket kan ni söka?

Budgeten för svenska parter är 25 miljoner kronor, och max 6 miljoner kronor per projekt. Budgeten för finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt är ungefär 2,5 miljoner euro. För finska parter finns inget förbestämt maxbelopp. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag.

Viktiga datum

Den 9 maj är det informationsmöte och matchmaking i Stockholm på World Trade Center. Läs mer om eventet. 

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet stödjer vi projekt som har som mål att skapa förutsättningar för att öka mängden biobaserade produkter på marknaden. Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala. Under projektet ska processen/tekniken verifieras i en skala som företag anser vara relevanta för att de ska kunna ta beslut om implementering i produktionsskala. Det ska ingå en teknoekonomisk analys och en marknadsanalys. Dessa ska belysa förutsättningarna för framtida teknisk och kommersiell konkurrenskraft i tidsperspektivet 2-3 år.

  Projekt i denna utlysning syftar till att ge beslutsunderlag för uppskalning eller implementering som innebär ett rimligt risktagande för aktörer längs värdekedjan. Projekt ska ha en målnivå på minst TRL 5-7.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Utlysningen vänder sig primärt till tillverkare/producenter och teknikleverantörer. De förväntas ta en ledande roll i projekten. Utlysningen kommer att prioritera ansökningar som tydligt visar att projektet är av strategisk betydelse för de företag som deltar. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet. Relevanta forskningsutförare ska engageras i projekten, och för specificering av marknadsbehov krävs medverkan från aktörer i senare delen av värdekedjan.

  Vi uppmuntrar samarbeten mellan svenska och finska aktörer, men utlysningen är också öppen för rent svenska projekt. Projektgruppen ska bestå av minst tre parter varav minst två är företag. För samarbetsprojekt där både svenska och finska parter ansöker om anslag krävs att minst en part är ett svenskt företag och att minst en part är ett finskt företag. För att räknas som två parter kan det svenska och det finska företaget inte tillhöra samma koncern.

  Samarbete Sverige-Finland

  Nya biobaserade produkter har en plats på globala marknader. För denna utlysning har man identifierat en tydlig samarbetsmöjlighet mellan starka bioprodukt- och biomaterialkompetenser och ledande teknikkunskap i Sverige och Finland. Det innebär också att Vinnova och Business Finland samarbetar i att stötta gemensamma projekt med kompletterande insatser i båda länderna.

  Läs mer om den finska utlysningen hos Business Finland. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Finska parter som vill söka bidrag för samarbetsprojekt med Sverige ska kontakta Business Finland innan ansökan.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tuomas Lehtinen

  Senior Advisor, Business Finland

  + 358 (0)50 5577695

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 13

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  +46 8 476 31 14

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-00828

  Statistik för sidan