Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Kemi från biobaserad råvara

BioInnovation vill med denna utlysning främja projekt som utvecklar processer för framställning av biobaserade plattformskemikalier och/eller specialkemikalier och deras vidare förädling i en värdekedja. Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning.

Vem kan söka?

Behovsägare i form av kemikalietillverkare och leverantörer eller användare av biobaserade material, kemikalier och produkter. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Viktiga datum

Välkommen till ett digitalt informationsmöte om erbjudandet 14 mars kl 9.00-9.50. Anmäl dig via länken nedan.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Många kemiindustrier använder idag fossila råvaror, och kemiindustrins produktionsvolymer förutspås öka. Samtidigt utgör andelen biobaserad råvara endast en mycket liten del av den samlade produktionen idag.

  Kemiindustrin är en stor leverantör av insatsvaror till andra produktvärdekedjor, exempelvis verkstadsindustrin, byggindustrin, massa- och pappersindustrin, förpackningsindustrin, och textilindustrin. Att ställa om kemiindustrin från fossil till biobaserad råvara är därför en nyckel för den biobaserade omställningen.

  Som en del i utformningen av utlysningen har BioInnovation genomfört en områdesanalys, slutrapporten för denna hittar du här.

  Områdesanalys: Biobaserad kemiindustri

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Karlsson

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  +46 8 473 31 32

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00087

  Statistik för sidan