Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer inom BioInnovation

Utlysningen avser doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola. Det primära syftet är att ta fram forskningsresultat för utveckling av resurseffektivitet i biobaserade industriella processer. De önskade effekterna inkluderar stärkt konkurrenskraft genom ny grundläggande kunskap och ökad innovationstakt samt säkrad långsiktig kompetensförsörjning i industri och akademi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utlysningen omfattar olika applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, från råvara till färdig produkt och återvinning, samt effektiv råvaruanvändning och kunskap om bioråvarans beteende i industriella processer.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig i första hand till universitet och högskolor med forskarutbildning i samverkan med behovsägare i form av tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2,6 miljoner kronor per projekt, dock max 40 procent av projektets budget.

Viktiga datum

Observera att projekt får starta tidigast 1 augusti och senast 1 december.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen avser doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola med följande önskade effekter.

  • Stärkt konkurrenskraft genom forskningsresultat – ny grundläggande kunskap möjliggör utveckling av resurseffektivitet i den biobaserade industrins processer, samt ökar innovationstakten i omställningen till en cirkulär bioekonomi
  • Kompetensförsörjning genom utbildning och föryngring – nya forskare blir tillgängliga för anställning i industrin och nya handledare och forskningsledare ger möjlighet till föryngring i akademin
  • Djupare personliga kompetensnätverk på alla nivåer – dels mellan industri och akademi och dels mellan branscher

  Utlysningen omfattar olika applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, från råvara till färdig produkt och återvinning. Den omfattar också effektiv råvaruanvändning och kunskap om bioråvarans beteende i industriella processer.

  Utlysningen avser industriella processteknologier för biobaserade bulkmaterial i vätskeform eller blandningar av vätska och fast fas där produktionen naturligt sker kontinuerligt eller i batch.

  Projektet ska angripa frågeställningar inom något eller några av nedanstående områden:

  • Kemiprocesser för biobaserad bioråvara
  • Selektiva och effektiva separationsprocesser
  • Katalys och syntes för biobaserade kemiprodukter
  • Fibermodifiering och fiberkarakterisering i integrerade processer
  • Karakterisering och modellering av material- och arkformning
  • Processtyrning och processkarakterisering för ökad resurseffektivitet

  BioInnovation har etablerat ett koordineringsprojekt som sökande doktorand-/post doc-projekt ska samverka med under ansökningsfasen. På så vis säkras att beviljade projekt skapar en fungerande helhet med gemensam akademisk miljö och bred industrinytta.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 13

  Hans Theliander

  Kontaktperson för koordineringsprojektet

  +46 31 772 29 92

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-02866

  Statistik för sidan