Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill utveckla material med biobaserade komponenter designade för cirkulära flöden. Materialen ska ge lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckla:

 • nya materiallösningar som innehåller biobaserade komponenter
 • nya processer för återvinning och produktion av materiallösningar som innehåller biobaserade komponenter.

Det som utvecklas ska vara designat för cirkulära flöden.

Vem kan söka?

Konstellationer av företag och utförare av forskning och utveckling. Till exempel tillverkare, leverantörer, användare och återvinningsaktörer samt universitet, högskolor och forskningsinstitut. Projektgruppen ska bestå av tre parter vara minst två är företag.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 6 miljoner kronor. Av de projektkostnader som vi ger stöd till ska minst hälften täckas av projektparter som är företag.

Viktiga datum

Här hittar du viktiga datum för erbjudandet. Vill du veta mer om erbjudandet och hitta projektpartners? På informationsmötet kan du ställa frågor, pitcha din idé och knyta kontakter. Mötet är kostnadsfritt och du anmäler dig genom länken nedan.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vänder oss till projekt som vill utveckla biobaserade material eller materialsystem designade för cirkulära flöden. Dessa ska ge lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter. Även materialsystem som består av biobaserade komponenter och andra material är relevanta.

  Materialen och materialsystemen ska vara designade för cirkulära flöden. Det innebär att komponenterna ska vara möjliga att återanvända eller återvinna som råvara i samma eller andra värdekedjor.

  Vilka projekt vänder vi oss till?

  Tänkbara tillämpningsområden för projekt är förpackning, bygg och fordon men andra områden är inte uteslutna. Hållbarhetsbedömningar, exempelvis genom livscykelanalys, ska ingå i alla projekt. Utveckling av nya affärsmodeller kan ingå om detta krävs för fortsatt kommersialisering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Ottenhall

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 71

  Helena Claesson

  Administratör

  +46 8 473 31 57

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-01165

  Statistik för sidan