Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation:

Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet

Stänger om 5 månader

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som vill utveckla material med biobaserade komponenter designade för cirkulära flöden. Materialen ska ge lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckla:

 • nya materiallösningar som innehåller biobaserade komponenter
 • nya processer för återvinning och produktion av materiallösningar som innehåller biobaserade komponenter.

Det som utvecklas ska vara designat för cirkulära flöden.

Vem kan söka?

Konstellationer av företag och utförare av forskning och utveckling. Till exempel tillverkare, leverantörer, användare och återvinningsaktörer samt universitet, högskolor och forskningsinstitut. Projektgruppen ska bestå av tre parter vara minst två är företag.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 6 miljoner kronor. Av de projektkostnader som vi ger stöd till ska minst hälften täckas av projektparter som är företag.

Viktiga datum

Här hittar du viktiga datum för erbjudandet. Vill du veta mer om erbjudandet och hitta projektpartners? På informationsmötet kan du ställa frågor, pitcha din idé och knyta kontakter. Mötet är kostnadsfritt och du anmäler dig genom länken nedan.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vänder oss till projekt som vill utveckla biobaserade material eller materialsystem designade för cirkulära flöden. Dessa ska ge lika bra eller bättre prestanda än befintliga produkter. Även materialsystem som består av biobaserade komponenter och andra material är relevanta.

  Materialen och materialsystemen ska vara designade för cirkulära flöden. Det innebär att komponenterna ska vara möjliga att återanvända eller återvinna som råvara i samma eller andra värdekedjor.

  Vilka projekt vänder vi oss till?

  Tänkbara tillämpningsområden för projekt är förpackning, bygg och fordon men andra områden är inte uteslutna. Hållbarhetsbedömningar, exempelvis genom livscykelanalys, ska ingå i alla projekt. Utveckling av nya affärsmodeller kan ingå om detta krävs för fortsatt kommersialisering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Ottenhall

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 71

  Helena Claesson

  Administratör

  08-473 31 57

  Anna Wiberg

  Programchef BioInnovation

  08-762 79 95

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01165