Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka-kluster medfinansiering

Här kan du se samtliga ansökningsomgångar för medfinansiering inom Eureka-kluster.

Öppna ansökningstillfällen

8
EUREKA CELTIC-NEXT - Informations- och kommunikationsteknik - våren 2024
Stänger om 8 veckor

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, 6G IoT

Tidigare ansökningstillfällen

Eureka Xecs Call 2024 - Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation
Stängde 18 januari 2024

Vi stödjer internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem.

Eureka ITEA Call 2023
Stängde 13 november 2023

Eureka ITEA Call 2023 - Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

EUREKA Xecs Call 2023 - Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation - NA
Stängde 29 augusti 2023

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan beröra en rad applikationer från system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, produktion och samhällets digitalisering. Utlysningen görs inom ramen för Eureka-klustret Xecs, ett internationellt innovationskluster med fokus på innovativa elektroniska komponenter och system.

EUREKA CELTIC-NEXT - Informations- och kommunikationsteknik - våren 2023 - NA
Stängde 29 augusti 2023

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, 6G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

EUREKA CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik
Stängde 24 maj 2023

Erbjudande för projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik.

EUREKA Xecs Call 2023 - Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation
Stängde 23 februari 2023

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan beröra en rad applikationer från system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, produktion och samhällets digitalisering. Utlysningen görs inom ramen för Eureka-klustret Xecs, ett internationellt innovationskluster med fokus på innovativa elektroniska komponenter och system.

EUREKA ITEA Call 2022 - Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 15 november 2022

ITEA är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, internettjänster, energisektorn, säkerhetsbranschen, produktionsområdet eller området mjukvaruutveckling i sig självt.

Accelerera Hållbarhet-Eureka klustergemensam utlysning
Stängde 2 maj 2022

Finansiering av lösningar som kan driva hållbar digital transformation.

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik - våren 2022
Stängde 14 april 2022

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Xecs Call 2022 - Samverkansprojekt inom elektroniska system
Stängde 25 februari 2022

Xecs är ett internationellt innovationskluster för elektroniska komponenter och system. Klustret är en del av Eureka.

SMART: Avancerad tillverkning - svensk ansökan
Stängde 24 mars 2021

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. 

EUREKA ITEA 3 Call 7 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 10 november 2020

Med erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. 

Senast uppdaterad 5 mars 2024

Diarienummer 2016-00068

Statistik för sidan