Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA-kluster medfinansiering

Här kan du se samtliga ansökningsomgångar för medfinansiering inom EUREKA-kluster.

Tidigare ansökningstillfällen

EUREKA CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik
Stängde 24 maj 2023

Erbjudande för projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik.

EUREKA Xecs Call 2023 - Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation
Stängde 23 februari 2023

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan beröra en rad applikationer från system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, produktion och samhällets digitalisering. Utlysningen görs inom ramen för Eureka-klustret Xecs, ett internationellt innovationskluster med fokus på innovativa elektroniska komponenter och system.

EUREKA ITEA Call 2022 - Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 15 november 2022

ITEA är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, internettjänster, energisektorn, säkerhetsbranschen, produktionsområdet eller området mjukvaruutveckling i sig självt.

Accelerera Hållbarhet-Eureka klustergemensam utlysning
Stängde 2 maj 2022

Finansiering av lösningar som kan driva hållbar digital transformation.

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik - våren 2022
Stängde 14 april 2022

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Xecs Call 2022 - Samverkansprojekt inom elektroniska system
Stängde 25 februari 2022

Xecs är ett internationellt innovationskluster för elektroniska komponenter och system. Klustret är en del av Eureka.

EUREKA ITEA Call 2021
Stängde 16 november 2021

Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

Gemensam utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA 2021
Stängde 28 juni 2021

Finansiering för internationella, industridrivna och marknadsorienterade projekt med fokus på artificiell intelligens.

CELTIC-NEXT - informations- och kommunikationsteknik - våren 2021
Stängde 12 april 2021

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

SMART: Avancerad tillverkning - svensk ansökan
Stängde 24 mars 2021

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. 

EUREKA EURIPIDES: Samverkansprojekt för smarta elektroniksystem
Stängde 26 februari 2021

EURIPIDES² är ett innovationskluster för smarta elektroniksystem. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer till integrerade elektronikprodukter. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret EURIPIDES², ett internationellt innovationskluster för smart elektronik.

EUREKA ITEA 3 Call 7 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 10 november 2020

Med erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. 

CELTIC-NEXT och Eurogia: Utveckla värdekedjan inom IKT
Stängde 19 oktober 2020

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

EUREKA finansierar internationella AI-projekt mellan ledande aktörer
Stängde 15 juni 2020

Unik möjlighet för svenska aktörer att samarbeta internationellt för att flytta fram positionerna inom AI.

Utveckla värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik
Stängde 30 mars 2020

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

SMART: Avancerad tillverkning
Stängde 23 mars 2020

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

EUREKA EURIPIDES2: Smarta elektroniksystem
Stängde 28 februari 2020

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem.

EUREKA ITEA 3 Call 6 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 31 oktober 2019

Internationell samverkan i projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster som kan driva innovation inom i stort sett alla områden som ITEA 3 för satsningar inom.

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik
Stängde 14 oktober 2019

Finansiering till projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT - digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of things, smarta städer eller e-hälsa.

CELTIC-NEXT: Informations- och kommunikationsteknik
Stängde 8 april 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

SMART: Avancerad tillverkning
Stängde 15 mars 2019

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

ITEA 3 - Programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 2 november 2017

Med detta erbjudande vill vi stödja internationella samverkansprojekt med fokus på programvaruintensiva system och tjänster.

Senast uppdaterad 23 maj 2023

Diarienummer 2016-00068

Statistik för sidan