Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA-kluster medfinansiering

Här kan du se samtliga ansökningsomgångar för medfinansiering inom EUREKA-kluster.

Öppna ansökningstillfällen

3 månader kvar
Xecs Call 2022 - Samverkansprojekt inom elektroniska system
Stänger om 3 månader

Xecs är ett internationellt innovationskluster för elektroniska komponenter och system. Klustret är en del av Eureka.

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik - våren 2022
Öppnar om 6 veckor

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
EUREKA ITEA Call 2021
Stängde 16 november 2021

Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

Stängd
Gemensam utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA 2021
Stängde 28 juni 2021

Finansiering för internationella, industridrivna och marknadsorienterade projekt med fokus på artificiell intelligens.

Stängd
CELTIC-NEXT - informations- och kommunikationsteknik - våren 2021
Stängde 12 april 2021

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Stängd
SMART: Avancerad tillverkning - svensk ansökan
Stängde 24 mars 2021

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. 

Stängd
EUREKA EURIPIDES: Samverkansprojekt för smarta elektroniksystem
Stängde 26 februari 2021

EURIPIDES² är ett innovationskluster för smarta elektroniksystem. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer till integrerade elektronikprodukter. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret EURIPIDES², ett internationellt innovationskluster för smart elektronik.

Stängd
EUREKA ITEA 3 Call 7 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 10 november 2020

Med erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. 

Stängd
CELTIC-NEXT och Eurogia: Utveckla värdekedjan inom IKT
Stängde 19 oktober 2020

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Stängd
EUREKA finansierar internationella AI-projekt mellan ledande aktörer
Stängde 15 juni 2020

Unik möjlighet för svenska aktörer att samarbeta internationellt för att flytta fram positionerna inom AI.

Stängd
Utveckla värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik
Stängde 30 mars 2020

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

Stängd
SMART: Avancerad tillverkning
Stängde 23 mars 2020

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Stängd
EUREKA EURIPIDES2: Smarta elektroniksystem
Stängde 28 februari 2020

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem.

Stängd
EUREKA ITEA 3 Call 6 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 31 oktober 2019

Internationell samverkan i projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster som kan driva innovation inom i stort sett alla områden som ITEA 3 för satsningar inom.

Stängd
CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik
Stängde 14 oktober 2019

Finansiering till projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT - digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of things, smarta städer eller e-hälsa.

Stängd
CELTIC-NEXT: Informations- och kommunikationsteknik
Stängde 8 april 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Stängd
SMART: Avancerad tillverkning
Stängde 15 mars 2019

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Stängd
EUREKA Euripides2 – smarta elektroniksystem
Stängde 1 mars 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter.

Stängd
SMART – avancerad tillverkning, hösten 2018
Stängde 19 november 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering genom utlysningen SMART.

Stängd
ITEA 3 – programvaruintensiva system och tjänster - hösten 2018
Stängde 30 oktober 2018

Stödjer projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster.

Stängd
Celtic Plus - Forsknings- och innovationsprojekt inom IKT
Stängde 15 oktober 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk.

Stängd
Celtic Plus - Forsknings- och innovationsprojekt inom IKT
Stängde 23 april 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom IKT kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk.

Stängd
Forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad tillverkning - SMART
Stängde 9 mars 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering genom utlysningen SMART.

Stängd
ITEA 3 - Programvaruintensiva system och tjänster
Stängde 2 november 2017

Med detta erbjudande vill vi stödja internationella samverkansprojekt med fokus på programvaruintensiva system och tjänster.

Stängd
Celtic Plus - informations- och kommunikationsteknologi
Stängde 16 oktober 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom informations- och kommunikationsteknologi.

Stängd
Euripides2 – smarta elektroniska system
Stängde 9 maj 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom smarta system.

Senast uppdaterad 23 november 2021

Diarienummer 2016-00068

Statistik för sidan