EUREKA-kluster medfinansiering

Här kan du se samtliga ansökningsomgångar för medfinansiering inom EUREKA-kluster.

Öppna ansökningstillfällen

8 veckor kvar
Stänger om 8 veckor

Celtic Plus - Forsknings- och innovationsprojekt inom IKT

Stänger om 8 veckor

Projekt som bidrar till innovationer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk.

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
Öppnar om 14 dagar

ITEA 3 – programvaruintensiva system och tjänster - hösten 2018

Öppnar om 14 dagar

Stödjer projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 23 april 2018

Celtic Plus - Forsknings- och innovationsprojekt inom IKT

Stängde 23 april 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom IKT kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk.

Stängd
Stängde 9 mars 2018

Forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad tillverkning - SMART

Stängde 9 mars 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering genom utlysningen SMART.

Stängd
Stängde 2 november 2017

ITEA 3 - Programvaruintensiva system och tjänster

Stängde 2 november 2017

Med detta erbjudande vill vi stödja internationella samverkansprojekt med fokus på programvaruintensiva system och tjänster.

Stängd
Stängde 16 oktober 2017

Celtic Plus - informations- och kommunikationsteknologi

Stängde 16 oktober 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom informations- och kommunikationsteknologi.

Stängd
Stängde 20 september 2017

EUREKA Euripides2 – Smarta elektroniksystem

Stängde 20 september 2017

Detta erbjudande vänder sig till projektaktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projektresultaten ska bidra till hållbar tillväxt i Sverige.

Stängd
Stängde 9 maj 2017

Euripides2 – smarta elektroniska system

Stängde 9 maj 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom smarta system.

Stängd
Stängde 31 december 2015

EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Stängde 31 december 2015

EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Stängd
Stängde 31 december 2013

EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Stängde 31 december 2013

EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Senast uppdaterad 21 februari 2017   |   Statistik för sidan