EUREKA-kluster medfinansiering

Här kan du se samtliga ansökningsomgångar för medfinansiering inom EUREKA-kluster.

Öppna ansökningstillfällen

30 dagar kvar
Stänger om 30 dagar

EUREKA EURIPIDES: Samverkansprojekt för smarta elektroniksystem

Stänger om 30 dagar

EURIPIDES² är ett innovationskluster för smarta elektroniksystem. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer till integrerade elektronikprodukter. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret EURIPIDES², ett internationellt innovationskluster för smart elektronik.

8 veckor kvar
Stänger om 8 veckor

SMART: Avancerad tillverkning - svensk ansökan

Stänger om 8 veckor

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. 

2 månader kvar
Stänger om 2 månader

CELTIC-NEXT - informations- och kommunikationsteknik - våren 2021

Stänger om 2 månader

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
Öppnar om 5 månader

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik – hösten 2021

Öppnar om 5 månader

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 10 november 2020

EUREKA ITEA 3 Call 7 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

Stängde 10 november 2020

Med erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. 

Stängd
Stängde 19 oktober 2020

CELTIC-NEXT och Eurogia: Utveckla värdekedjan inom IKT

Stängde 19 oktober 2020

För projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT, som digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Stängd
Stängde 15 juni 2020

EUREKA finansierar internationella AI-projekt mellan ledande aktörer

Stängde 15 juni 2020

Unik möjlighet för svenska aktörer att samarbeta internationellt för att flytta fram positionerna inom AI.

Stängd
Stängde 30 mars 2020

Utveckla värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik

Stängde 30 mars 2020

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

Stängd
Stängde 23 mars 2020

SMART: Avancerad tillverkning

Stängde 23 mars 2020

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Stängd
Stängde 28 februari 2020

EUREKA EURIPIDES2: Smarta elektroniksystem

Stängde 28 februari 2020

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem.

Stängd
Stängde 31 oktober 2019

EUREKA ITEA 3 Call 6 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

Stängde 31 oktober 2019

Internationell samverkan i projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster som kan driva innovation inom i stort sett alla områden som ITEA 3 för satsningar inom.

Stängd
Stängde 14 oktober 2019

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik

Stängde 14 oktober 2019

Finansiering till projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT - digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of things, smarta städer eller e-hälsa.

Stängd
Stängde 8 april 2019

CELTIC-NEXT: Informations- och kommunikationsteknik

Stängde 8 april 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Stängd
Stängde 15 mars 2019

SMART: Avancerad tillverkning

Stängde 15 mars 2019

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Stängd
Stängde 1 mars 2019

EUREKA Euripides2 – smarta elektroniksystem

Stängde 1 mars 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter.

Stängd
Stängde 19 november 2018

SMART – avancerad tillverkning, hösten 2018

Stängde 19 november 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering genom utlysningen SMART.

Stängd
Stängde 30 oktober 2018

ITEA 3 – programvaruintensiva system och tjänster - hösten 2018

Stängde 30 oktober 2018

Stödjer projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster.

Stängd
Stängde 15 oktober 2018

Celtic Plus - Forsknings- och innovationsprojekt inom IKT

Stängde 15 oktober 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk.

Stängd
Stängde 23 april 2018

Celtic Plus - Forsknings- och innovationsprojekt inom IKT

Stängde 23 april 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom IKT kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk.

Stängd
Stängde 9 mars 2018

Forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad tillverkning - SMART

Stängde 9 mars 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering genom utlysningen SMART.

Stängd
Stängde 2 november 2017

ITEA 3 - Programvaruintensiva system och tjänster

Stängde 2 november 2017

Med detta erbjudande vill vi stödja internationella samverkansprojekt med fokus på programvaruintensiva system och tjänster.

Stängd
Stängde 16 oktober 2017

Celtic Plus - informations- och kommunikationsteknologi

Stängde 16 oktober 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom informations- och kommunikationsteknologi.

Stängd
Stängde 20 september 2017

EUREKA Euripides2 – Smarta elektroniksystem

Stängde 20 september 2017

Detta erbjudande vänder sig till projektaktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projektresultaten ska bidra till hållbar tillväxt i Sverige.

Stängd
Stängde 9 maj 2017

Euripides2 – smarta elektroniska system

Stängde 9 maj 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom smarta system.

Stängd
Stängde 31 december 2015

EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Stängde 31 december 2015

EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Stängd
Stängde 31 december 2013

EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Stängde 31 december 2013

EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Senast uppdaterad 5 januari 2021

Diarienummer 2016-00068

Statistik för sidan