EUREKA-kluster medfinansiering

Här kan du se samtliga ansökningsomgångar för medfinansiering inom EUREKA-kluster.

Öppna ansökningstillfällen

8 veckor kvar
Stänger om 8 veckor

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik – hösten 2019

Stänger om 8 veckor

Finansiering till projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom IKT - digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of things, smarta städer eller e-hälsa.

Planerade ansökningstillfällen

Kommande
Öppnar om 14 dagar

EUREKA ITEA 3 Call 6 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

Öppnar om 14 dagar

Internationell samverkan i projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster som kan driva innovation inom i stort sett alla områden som ITEA 3 för satsningar inom.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 8 april 2019

CELTIC-NEXT: Informations- och kommunikationsteknik

Stängde 8 april 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Stängd
Stängde 15 mars 2019

SMART: Avancerad tillverkning

Stängde 15 mars 2019

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk. Genom utlysningen SMART kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering.

Stängd
Stängde 1 mars 2019

EUREKA Euripides2 – smarta elektroniksystem

Stängde 1 mars 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter.

Stängd
Stängde 19 november 2018

SMART – avancerad tillverkning, hösten 2018

Stängde 19 november 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering genom utlysningen SMART.

Stängd
Stängde 30 oktober 2018

ITEA 3 – programvaruintensiva system och tjänster - hösten 2018

Stängde 30 oktober 2018

Stödjer projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster.

Stängd
Stängde 15 oktober 2018

Celtic Plus - Forsknings- och innovationsprojekt inom IKT

Stängde 15 oktober 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk.

Stängd
Stängde 23 april 2018

Celtic Plus - Forsknings- och innovationsprojekt inom IKT

Stängde 23 april 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom IKT kan få finansiering inom det europeiska programmet EUREKA klusternätverk.

Stängd
Stängde 9 mars 2018

Forsknings- och innovationsprojekt inom avancerad tillverkning - SMART

Stängde 9 mars 2018

Projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning kan få finansiering genom utlysningen SMART.

Stängd
Stängde 2 november 2017

ITEA 3 - Programvaruintensiva system och tjänster

Stängde 2 november 2017

Med detta erbjudande vill vi stödja internationella samverkansprojekt med fokus på programvaruintensiva system och tjänster.

Stängd
Stängde 16 oktober 2017

Celtic Plus - informations- och kommunikationsteknologi

Stängde 16 oktober 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom informations- och kommunikationsteknologi.

Stängd
Stängde 20 september 2017

EUREKA Euripides2 – Smarta elektroniksystem

Stängde 20 september 2017

Detta erbjudande vänder sig till projektaktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projektresultaten ska bidra till hållbar tillväxt i Sverige.

Stängd
Stängde 9 maj 2017

Euripides2 – smarta elektroniska system

Stängde 9 maj 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samverksansprojekt inom smarta system.

Stängd
Stängde 31 december 2015

EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Stängde 31 december 2015

EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Stängd
Stängde 31 december 2013

EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Stängde 31 december 2013

EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Senast uppdaterad 18 juni 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2016-00068