Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA CELTIC-NEXT - Informations- och kommunikationsteknik - våren 2024

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, 6G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För internationell samverkan i projekt med inriktning på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, 6G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer från minst två länder som är medlemmar i EUREKA. Minst ett svenskt SMF-företag ska delta. Ansökan skickas in till klustret CELTIC-NEXT.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vi finansierar upp till 15 miljoner kronor per projekt. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, självkörande fordon, smarta energilösningar, smarta städer eller e-hälsa.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är internationella partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekt är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad, samt bidrag till internationella standarder.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  Ansökningsprocessen till CELTIC-NEXT sker i flera steg enligt nedan:

  1. Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium, exempelvis under nätverksdagen CELTIC Online Proposers Day den 13 mars 2024.
  2. Det internationella konsortiet skickar in en fullständig ansökan (FPP) till CELTIC-NEXT (inte till Vinnova) senast 3 maj 2024.
  3. Den fullständiga ansökan bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad Eureka-label. Denna kommuniceras av CELTIC NEXT den 7 juni 2024. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet skickar in en ansökan till Vinnova.
  4. Baserat på era ansökningar, både internationell (FPP) till CELTIC-NEXT och nationell ansökan till Vinnova, samt en eventuell projektintervju, gör Vinnova en slutgiltig bedömning om det svenska konsortiet får finansiering eller inte.
  5. Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Det krävs att projektet startar med minst två deltagande organisationer från minst två olika länder och att projektet har haft sin officiella kick-off. Projektet ska starta inom 12 månader efter att det internationella konsortiet har fått Eureka-label.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Marlene Häggström

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 3033

  Birgitta Ossman

  Administratör

  + 46 8 473 3283

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-04115

  Statistik för sidan