Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka ITEA Call 2023 - Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

ITEA är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret är en del av Eureka där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, internettjänster, energisektorn, säkerhetsbranschen, produktionsområdet eller området mjukvaruutveckling i sig självt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster. Syftet är att ta fram lösningar som kan driva innovation inom i stort sett alla områden som ITEA gör satsningar inom.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt SMF-företag ska delta. Ansökan skickas in till ITEA.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vi finansierar upp till max 15 miljoner kronor per projekt. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, internettjänster, säkerhetsbranschen, produktionsområdet eller området mjukvaruutveckling i sig självt.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om större finansiering till Vinnova krävs normalt att man fokuserar på större industriella utmaningar med deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

  ITEA Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar till exempel ITEA – Project Outline Preparation Days där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners.

  Läs mer och anmäl dig till ITEA – PO Days 2023 12-13 september

  Pågående och tidigare ITEA-projekt

  Vinnova har hittills delfinansierat ett 50-tal pågående och tidigare projekt inom Eureka-kluster. Bland de svenska projektdeltagarna finner du bland annat ABB, Ericsson, Volvo, Saab, KTH, RISE och många fler. ITEA ger dig möjligheten till innovation och utbyten med Europas vassaste aktörer inom området.

  Här kan du läsa mer om framgångsrika ITEA-projekt

  Vad är ITEA?

  ITEA är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret ITEA är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för konkurrenskraften hos de deltagande länderna tas fram.

  De flesta projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökningsprocessen i flera steg

  Ansökningsprocessen till ITEA sker i flera steg enligt nedan.

  1. Först skickar hela det internationella konsortiet in en första skiss, en så kallad Project Outline, till ITEA (inte till Vinnova).
  2. De skisser som bedöms ha störst potential får möjlighet att skicka in en fullständig ansökan (Full Project Proposal). I samband med att ITEA skickar ut information om vilka projektförslag som får möjlighet att skicka in fullständig ansökan ges även feedback på hur ni kan förbättra ansökan.
  3. Den fullständiga ansökan (Full Project Proposal) från det internationella konsortiet bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad label. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.
  4. Baserat på era ansökningar, både till ITEA och Vinnova, samt en eventuell projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.
   Alla villkor för utlysningen finns i aktuell utlysningstext för Eurekaklusteransökningar som finns på denna sida.

  Läs igenom utlysningstexten noggrant!

  Ansökan

  Ansökan sker på ITEAs webbplats. Det finns möjlighet att kontakta Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Susanne Liljeblad

  Utlysningsansvarig

  + 4684733249

  Birgitta Ossman

  Administratör

  +46 8 473 32 83

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-01855

  Statistik för sidan