Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik – våren 2022

Öppnar den 11 januari 2022

På grund av budgettekniska och praktiska skäl har Vinnova fattat beslut att delta i en av CELTIC-NEXT utlysningar per år och kommer därför inte att delta hösten 2021.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För internationell samverkan i projekt med inriktning på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier med minst två oberoende organisationer från minst två länder som är medlemmar i EUREKA. Minst ett svenskt litet eller medelstort företag (SMF) ska delta. Företag ska stå för minst 60 procent av arbetsinsatsen (mätt i tid). Ansökan ska skickas till CELTIC-NEXT.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi projekten med mellan 5 och 15 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

Datumen är preliminära. Exakta datum kommer beslutas närmare utlysningens öppning. 

 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Marlene Häggström

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 33

  Diarienummer 2020-05128

  Statistik för sidan