Kluster - internationellt samarbete mellan industri och akademi

För att främja internationell samverkan för forskning, utveckling och innovation kan aktörer söka finansiering för industridrivna och marknadsorienterade klusterprojekt. Med klusterprojekt menas internationella samarbeten mellan stora och små företag, institut och akademi som ska stärka europeisk konkurrenskraft. EUREKA-kluster är långsiktigt strategiska och tematiska initiativ som initierats av europeisk industri.

Vad kan ni söka finansiering för?

Ni kan söka finansiering för att utveckla produkter och tjänster för en internationell marknad, lösa en industriell utmaning eller ta fram nya standarder eller standardiseringsprocesser.

Inom EUREKA finns det flera kluster med olika inriktning, varav Sverige deltar i fyra kluster:

 • Celtic-Plus: Kluster med fokus på telekommunikation.
  Kontaktperson på Vinnova: Jessica Svennebring
 • ITEA3: Kluster inriktat på forskning och utveckling av programintensiva system och tjänster.
  Kontaktperson på Vinnova: Andreas Allström
 • EURIPIDES2: Kluster inriktat på smarta system och relevanta tekniker, bland annat mikro/nanosystem och inkapsling och förbindning.
  Kontaktperson på Vinnova: Jonas Bjarne.
 • SMART: Kluster inriktat på avancerad tillverkning inom avancerade tillverkningsprocesser, intelligenta och adaptiva tillverkningssystem, digitala, virtuella och effektiva företag, människa-maskinsamarbete, hållbar tillverkning och kundanpassad tillverkning.
  Kontaktpersoner på Vinnova: Tero Stjernstoft oh Ida Langborg

Vinnova finansierar bara projekt inom dessa fyra kluster.

Vem kan söka?

Klusterprojekt är öppna för samarbete mellan små och medelstora företag, stora företag, industri samt akademi. Det måste vara minst två deltagande länder i ett klusterprojekt. För projekt med ett litet företag som deltagare, måste företaget ha:

 • minst 0,5 miljoner kronor i nettoomsättning enligt senaste årsredovisningen.
 • minst tre anställda.

Hur mycket kan ni söka?

Följande ersättningsnivåer gäller för deltagande organisationer:

 • Små och medelstora företag, enligt EU:s definition, kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader.
 • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader.
 • Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan söka bidrag motsvarande 100 procent av sina kostnader.

Vi finansierar högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för de deltagande organisationerna.

Så går det till

Inom klustren anordnas projektutlysningar i två steg som publiceras på klustrens respektive webbplatser. Finansiering söks i första steget från respektive EUREKA-kluster och i andra steget från oss. Projektförslagens innehåll utvärderas först på internationell nivå av respektive EUREKA-kluster. Därefter behandlas och utvärderas ansökningarna på nationellt plan.

 1. Välj ett kluster
 2. Hitta en öppen utlysning.
 3. Skicka in en projektbeskrivning till klustersekretariatet, och till Vinnovas kontaktperson för det relevanta klustret.
 4. Skicka in din ansökan till klustersekretariatet. Observera att du inte får påbörja projektet innan ansökan lämnas in.
 5. Invänta godkännande (label) från EUREKA. Först när du har fått din projektidé godkänd av EUREKA-klustret kan du söka nationell finansiering för den svenska delen av projektet.
 6. Kontakta kontaktpersonen för klustret och ansök om svensk finansiering.
 7. Starta ditt projekt. Projektet får inte påbörjas innan du har fått ansökan godkänd

Frågor?

Ta gärna kontakt med någon av de olika klustrens kontaktpersoner.

Jessica Svennebring

Handläggare

+46 8 473 31 34

jessica.svennebring@vinnova.se

Jonas Bjarne

Handläggare

+46 8 473 31 22

jonas.bjarne@vinnova.se

Andreas Allström

Handläggare

+46 8 473 30 93

andreas.allstrom@vinnova.se

Ida Langborg

Handläggare

+46 8 473 30 77

ida.langborg@vinnova.se

Tero Stjernstoft

Handläggare

+46 8 473 32 96

tero.stjernstoft@vinnova.se

Finansiering inom EUREKA kluster

Här kan du se vilka kluster som har utlysningar just nu.

<p>Här kan du se samtliga ansökningsomgångar inom EUREKA Kluster medfinansiering.</p>
Senast uppdaterad 26 januari 2018   |   Sidansvarig: Jessica Svennebring   |   Statistik för sidan