Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA ITEA 3 Call 7 – Internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster

ITEA 3 är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, internettjänster, energisektorn, säkerhetsbranschen, produktionsområdet eller området mjukvaruutveckling i sig självt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på programvaruintensiva system och tjänster. Syftet är att ta fram lösningar som kan driva innovation inom i stort sett alla områden som ITEA 3 gör satsningar inom.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt SMF-företag ska delta. Ansökan skickas in till ITEA 3.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi från 2 miljoner upp till cirka 25 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom programvaruintensiva system och tjänster. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, internettjänster, säkerhetsbranschen, produktionsområdet eller området mjukvaruutveckling i sig självt.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratörer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

  ITEA Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar till exempel nätverksdagen ITEA – Project Preparation Days där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners.

  Läs mer och anmäl dig till ITEA – Online Project Preparation Days 7-11 september.

  Pågående och tidigare ITEA-projekt

  Läs mer om det 50-tal pågående och tidigare projekt som Vinnova har delfinansierat hittills. Bland de svenska projektdeltagarna finner du bland annat ABB, Ericsson, Volvo, Saab, KTH, RISE och många fler. ITEA 3 ger dig möjligheten till innovation och utbyten med Europas vassaste aktörer inom området.

  Här kan du läsa mer om finansierade ITEA-projekt

  Vad är ITEA?

  ITEA är ett innovationskluster för programvaruintensiva system och tjänster. Klustret ITEA är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökningsprocessen i flera steg

  Ansökningsprocessen till ITEA 3 sker i flera steg enligt nedan.

  1. Först skickar hela det internationella konsortiet in en första skiss, en så kallad Project Outline, till ITEA 3 (inte till Vinnova).
  2. De skisser som bedöms ha störst potential får möjlighet att skicka in en fullständig ansökan. I samband med att ITEA 3 skickar ut information om vilka projektförslag som får möjlighet att skicka in fullständig ansökan ges även feedback på hur ni kan förbättra ansökan.
  3. Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad label. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.
  4. Baserat på era ansökningar, både till ITEA 3 och Vinnova, samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Ansökan

  Ansökan sker på ITEA 3 webbplats. Det finns möjlighet att kontakta Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Information om hur du ansöker på ITEA 3 webbplats (på engelska).

  Länkar

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Diarienummer 2020-03027

  Statistik för sidan