Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förkommersiell upphandling

En handbok för att genomföra FoU-upphandlingar

Bokomslag Förkommersiell upphandling
Utgiven
2013-oktober
Serienummer
VR 2013:09
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
978-91-87537-02-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
54

Vinnova har beviljats pengar av regeringen för att bygga upp och driva en kompetenskraftsamling för innovationsupphandling i Sverige. Tanken är att offentlig upphandling inte ska begränsas till befintliga lösningar. Vinnovas program för Innovationsupphandling har som syfte att öka och utveckla användning av innovationsupphandling i offentlig sektor. Inom programmet ger Vinnova vägledning kring upphandling av innovationer och ger ekonomiskt stöd till upphandlande myndigheter.

En handbok för att genomföra forsknings- & utvecklingsupphandlingar.

Mer om innovationsupphandling:

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan