Utgiven
2013-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2013:09
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-02-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
54
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01793
Ämne
Ledning och organisering, Produktion, Tjänster

Vinnova har beviljats pengar av regeringen för att bygga upp och driva en kompetenskraftsamling för innovationsupphandling i Sverige. Tanken är att offentlig upphandling inte ska begränsas till befintliga lösningar. Vinnovas program för Innovationsupphandling har som syfte att öka och utveckla användning av innovationsupphandling i offentlig sektor. Inom programmet ger Vinnova vägledning kring upphandling av innovationer och ger ekonomiskt stöd till upphandlande myndigheter.

En handbok för att genomföra forsknings- & utvecklingsupphandlingar.

Mer om innovationsupphandling:

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (285 kB)