Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Förkommersiell upphandling

En handbok för att genomföra FoU-upphandlingar

Book cover Förkommersiell upphandling
Published
2013-October
Series number
VR 2013:09
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
978-91-87537-02-8
ISSN
1650-3104
Number of pages
54

Vinnova har beviljats pengar av regeringen för att bygga upp och driva en kompetenskraftsamling för innovationsupphandling i Sverige. Tanken är att offentlig upphandling inte ska begränsas till befintliga lösningar. Vinnovas program för Innovationsupphandling har som syfte att öka och utveckla användning av innovationsupphandling i offentlig sektor. Inom programmet ger Vinnova vägledning kring upphandling av innovationer och ger ekonomiskt stöd till upphandlande myndigheter.

En handbok för att genomföra forsknings- & utvecklingsupphandlingar.

Mer om innovationsupphandling:

Last updated 22 February 2018

Page statistics